Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Cykl "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Nr 7 PL/EN "Architektura XX wieku - zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie"

Okładka książki

Okładka książki "Architektura XX wieku - zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie"

Okładka książki "Architektura XX wieku - zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie"Poniżej zamieszczamy spis treści książki „"Architektura XX wieku - zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie"" - siódmej książki z cyklu „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni".


Artykuły są dostępne on-line - wystarczy kliknąć w wybraną pozycję w spisie treści, aby otworzyć plik w formacie .pdf.

Spis treści / Table of Contents

Strona tytułowa, strona redakcyjna, "Od redaktorów" / Title page, editorial page, "From the editors"

Gdyński modernizm lat międzywojennych. Oblicze stylowe epoki / Modernism of the interwar period in Gdynia. A picture of the style of the epoch
Maria Jolanta Sołtysik

Pół wieku ochrony architektury modernistycznej Gdyni / Gdynia – half a century of modernist architecture preservation
Robert Hirsch

Czy architektura modernistyczna ma wpływ na integrację mieszkańców Gdyni / Does modernist architecture help integration of Gdynia residents?
Marek Stępa


EUROPA / EUROPE

 1. Materiały powierzchniowe mają znaczenie! Wykończenia elewacji budynków o wybitnej architekturze modernistycznej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w Europie. Hitchcock-Johnson i ostatnie badania / Surfacing materials matter! Facade finishes of outstanding modernistic architecture in the 1920s and 1930s in Europe. Hitchcock-Johnson and Recent Studies
  Ivo Hammer

 2. Va-et-vient między modernizmem rumńskim i polskim / Va-et-vient Between Romanian and Polish Modernism
  Ana Maria Zahariade

 3. Korzenie słoweńskiego strukturalizmu: od Plečnika do Ravnikara. Stulecie Lublańskiej Szkoły Architektury / The Roots of Slovenian Strucuralism: From Plečnik to Ravnikar and Beyond. Centenary of the Ljubljana School of Architecture
  Nataša Koselj

 4. Dom rosnący w międzywojennych Niemczech / The Growing House in Interwar Germany
  Jadwiga Urbanik

 5. Wyzwania związane z ochroną naszej przeszłości w Wiedniu: Dom Prawdy, Expo, Philips, sklepy i „źródło które musi płynąć” / The Challenges of Protecting Our Past in Vienna Expo, Philips, Shops and Communist Party and ‘a spring to be kept flowing’
  Wolfgang H. Salcher

 6. Zespół Placu Swobody w Charkowie - chrestomatia strategii zachowania autentyczności architektury awangardy / Complex of Svobody (Freedom) Square in Kharkiv – a Collection of Strategies for Preserving the Authenticity of Avant-Guard Architecture
  Aleksander Buriak, Maria Rusanowa

 7. Wyniki badań Domu Mielnikowa w Moskwie w ramach grantu Getty Fundation (2017-2019) / Review of the results of Melnikov House examination under the support of the Getty Fundation grant (2017-2019)
  Vladimir Shukhov

 8. Problem integralności w adaptacji powojennego modernizmu do współczesnych celów - doświadczenia Litwy i państw bałtyckich / The Question of Integrity in the Adaptive Reuse of the Post-War Modernism - experiences of Lithuania and the Baltic countries
  Marija Dremaite
 9. Modernizm a dziedzictwo? Mieszkalnictwo czy architektura? Praktyka ochrony socjalistycznej architektury modernistycznej na Litwie / Modernism vs Heritage, Housing vs Architecture? Intentions and Practice of Socialist Modernist Architecture Protection in Lithuania
  Vilte Janusauskaite

 10. Czeska architektura lat osiemdziesiątych na tle krajobrazu i miasta / Czech architecture of the eighties set against the landscape and the city
  Petr Vorlik

 11. Koncepcje wysokich budynków biurowych w architekturze okresu modernizmu i ich wpływ na rozwiązania współczesne / Concepts of tall office buildings in modernist architecture and their impact on contemporary solutions
  Krzysztof Bizio, Kamila Nowak


POLSKA / POLAND

 1. Modernizm w architekturze polskiej wsi i miasteczka (1918-1939) / Modernism in the Architecture of Polish Small Towns and Rural Areas (1918–1939)
  Małgorzata Rozbicka

 2. Ochrona autentyzmu i integralności architektury modernistycznej – nowe doświadczenia na przykładzie Warszawy i Mazowsza /Protection of the authenticity and integrity of modernist architecture – new experiences on the example of Mazovia and Warsaw
  Jakub Lewicki

 3. Modelowa realizacja idei „funkcjonalny, ekonomiczny dom drewniany” z ogrodem w Komorowie – wzorcowy projekt Bohdana Lacheta i Józefa Szanajcy / A model implementation of the idea of “a functional, economical wooden house” with a garden – the flagship project of Bohdan Lachert and Józef Szanajca
  Bagiński Wojciech, Bagińska Dorota, Kinga Kimic

 4. Wpływ modernizmu na architekturę przemysłową na przykładzie nowej gazowni miejskiej w Toruniu / Influences of modernism on industrial architecture on the example of a new municipal gasworks in Toruń
  Jakub Polak

 5. Tyski sposób na prefabrykację (1950-1974) / The prefabrication manner of Tychy (1950-1974)
  Anna Syska

 6. Smutek odchodzenia architektury. Historia wyburzenia dworca kolejowego w Katowicach / The sadness of architecture passing away. The history of the demolition of the railway station in Katowice
  Aneta Borowik

GDYNIA / GDYNIA

 1. Integralność portu i miasta. Idea urbanistyczna Juliana Rummla i jej wpływ na plany Gdyni / The Urban Idea of Julian Rummel and Its Influence on the Interwar Plans of Gdynia
  Maria Jolanta Sołtysik

 2. Ulubienie modernizmu, czyli gdyńska strategia formowania wspólnoty dziedzictwa / Favouring modernism, or Gdynia strategy for forming heritage community
  Waldemar Affelt

 3. Zieleń miejska Gdyni okresu międzywojennego oraz problematyka jej zachowania / Urban greenery of Gdynia of interwar period and the issues of its retaining
  Maura Zaworska

 4. Zespół mieszkaniowo-usługowy ZUS przy ul. Partyzantów w Gdyni, jako przykład nowoczesnego zintegrowania funkcji i formy / ZUS residential and service complex in Partyzantów St. in Gdynia as an example of modern integration of form and function
  Robert Hirsch, Celina Łozowska

 5. Utylitarne piękno terakotowych posadzek na klatkach schodowych budynków międzywojennej Gdyni. Wybrane przykłady / Utilitarian Beauty of Terracotta Floors in the Stairwells of the Interwar Gdynia. Selected Examples
  Weronika Szerle

 6. Willa „Weneda” w Gdyni-Orłowie – dom letniskowy Mariana Morelowskiego / Marian Morelowski’s summer resort - Villa Weneda in Gdynia-Orłowo
  Piotr Chabiera

 7. Gra z architekturą. Tel Awiw i Gdynia w malarstwie Marii Kiesner / Playing with architecture: Tel Aviv and Gdynia in the painting of Maria Kiesner
  Artur Tanikowski
Informacje o autorach / Notes on authors

Fotorelacja z 7. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku – badania i popularyzacja, Gdynia 3-5 października 2019 r. / Photo report from the 7th International Scientific Conference Modernism in Europe – Modernism in Gdynia. 20th century architecture - research and popularization, Gdynia October 3-5, 2019

Architektura modernistyczna Gdyni na fotografiach / The modernist architecture of Gdynia in the photos
Bartłomiej Ponikiewski

 • ikonaOpublikowano: 09.03.2021 10:55
 • ikona

  Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 29.03.2021 08:58
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona