Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach

Zasady przyznawania dotacji


Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r. uchwalono nowy regulamin przyznawania dotacji na prace przy zabytkach Gdyni. Dotacje będą przyznawane na zabytki znajdujące się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Termin składania wniosków w każdym roku upływa 10 stycznia.

szczegółowy regulamin przyznawania dotacji znajduje się tutaj.

Mapki obszarów zabytkowych objętych programem dotacji:
Osada rzemieślnicza w Małym Kacku
Zespół ruralistyczno - kuracyjny Orłowo
Zespół urbanistyczny Kamienna Góra
Zepół ruralistyczny dawniej wsi Wielki Kack
Zespół ruralistyczny dawniej wsi Oksywie
Historyczny zespół urbanistyczny śródmieścia Gdyni

Formularz wniosku o dotację znajduje się tutaj.