Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach

Zasady przyznawania dotacji

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r. uchwalono nowy regulamin przyznawania dotacji na prace przy zabytkach Gdyni. Dotacje będą przyznawane na zabytki znajdujące się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytków. Termin składania wniosków w każdym roku upływa 10 stycznia.

Szczegółowy regulamin przyznawania dotacji znajduje się tutaj.
Formularz wniosku o dotację znajduje się tutaj (pdf) oraz tutaj (doc).