Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach

Zasady przyznawania dotacji

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r. uchwalono nowy regulamin przyznawania dotacji na prace przy zabytkach Gdyni. Dotacje będą przyznawane na zabytki znajdujące się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Termin składania wniosków w każdym roku upływa 10 stycznia. W 2020 r. - termin składania wniosków mija 31 maja.

Szczegółowy regulamin przyznawania dotacji znajduje się tutaj.
Formularz wniosku o dotację znajduje się tutaj.