Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Zapowiedź 5. konferencji

Dworzec Morski - konferencja
Aktualizacja: 25 lipca 2016 r.

W dniach 20-22 października 2016 r. odbędzie się w Gdyni piąta międzynarodowa konferencja z cyklu Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni: "Architektura XX w. - ochrona - konserwacja", organizowana przez Miasto Gdynię.
Konferencja będzie okazją do przeglądu stanu badań nad architekturą modernizmu powstałą w XX wieku i będzie umożliwiała omówienie aktualnych problemów ochrony i konserwacji architektury modernistycznej, w tym z okresu powojennego.
Program konferencji:
20 października 2016 || Tendencje i wzorce w architekturze modernistycznej.
10.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW I WPROWADZENIE 
 • prof. dr. hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Powstanie i rozwój przestrzenny modernistycznego centrum Gdyni do 1939 roku
 • prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie, Włochy
  Architectural and Urban Modernism in Italy
 • Vladimir Shukhov, Moskwa, Rosja
  Philosophy of the 1920s - early 1930s Soviet architecture / Filozofia architektury sowieckiej w latach dwudziestych i wczesnych latach trzydziestych XX wieku 
 • dr inż. arch. Jacek Czubiński, Politechnika Krakowska, Kraków
  Nurt modernizmu w międzywojennej architekturze miejscowości uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie
PRZERWA
 • MofA Ievgenia Gubkina, Center for Urban History of East Central Europe, Lwów, Ukraina
  The socialist city “New Kharkiv” as a reflection of urban planning ideas of interwar modernism / Socjalistyczne miasto „Nowy Charków” jako odzwierciedlenie idei urbanistycznych modernizmu międzywojennego 
 • dr inż. arch. Grzegorz Rytel, Politechnika Warszawska, Warszawa
  Zabudowa Terenów Frascati i ulicy Wiejskiej w kontekście działalności regulacyjnej władz miejskich Warszawy w latach 30. XX w.
 • mgr Karolina Chomiczewska, Biuro MKZ w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedwojenny rzeszowski modernizm jako przykład percepcji i realizacji awangardowych rozwiązań architektonicznych na prowincji
 • dr arch.mgr sztuki Renāte Čaupale, Akademia Techniczna w Rezekne, Łotwa
  Kārlis Reisons i architektura sakralna lat trzydziestych
15.00-16.00 PRZERWA
16.00
 • dr Aleksandra Sumorok, Akademia Sztuk Pieknych, Łódź
  Polskie wnętrza z lat 1949-1956. Socrealizmy i modernizacje
 • prof. nzw. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska, Poznań
  Nie tylko mężczyźni byli modernistami. Architektoniczna działalność kobiet w okresie PRL
 • mgr Agnieszka Drączkowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Społeczna architektura towarzystwa budowy osiedli S.A. w obliczu kryzysu mieszkaniowego w międzywojennej Gdyni
 • dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Gdańsk
  Gdyńskie chłodnie portowe - studium przypadku modernistycznej architektury przemysłowej
21 października 2016 || Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej - stan obecny i perspektywy
 
9.00 WRĘCZENIE NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA GDYNI ZA OCHRONĘ DZIEDZICTWA MODERNIZMU
 • Prof. Ana Tostoes, DOCOMOMO International, Lizbona, Portugalia
  Modernity, between domesticity and monumentality / Modernizm, pomiędzy swojskością a monumentalnością 
 • prof. Ing. arch. Dr Sc., Vladimír Šlapeta, Czechy
  Heritage of Czech Functionalism / Dziedzictwo czeskiego funkcjonalizmu 
 • dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Ideologia a konserwacja - kłopotliwe dziedzictwo włoskiego totalitaryzmu
 • Elżbieta Jagielska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
  Ocena wartości zabytkowych architektury współczesnej - studia nad metodologią badań.
 • dr Iwona Liżewska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Olsztyn
  Bet Tahara/Dom Mendelsohna w Olsztynie – pierwsze architektoniczne dzieło Ericha Mendelsohna
PRZERWA
 • Edward Denison, Londyn, Wlk. Brytania
 • Decentering Modernism and World Heritage – A Case Study of Asmara’s UNESCO Bid / Przesuwanie środka ciężkości modernizmu i światowego dziedzictwa – przypadek Asmary, miasta ubiegającego się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • dr hab. inż. arch., Joanna Olenderek, prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź
  Problematyka ochrony łódzkich modernistycznych domów towarowych w obliczu inwazji współczesnych centrów handlowych
 • dr inż. arch. Maciej Czarnecki, Politechnika Warszawska, Warszawa
  Dziedzictwo architektury współczesnej. Problematyka, zakres i kryteria ochrony obiektów powojennych
 • dr Edita Riaubienė, dr Liutauras Nekrošius, Gedmininas Technical University, Wilno, Litwa
  Educational architecture as modernist art collecion. Lithuania Case / 
 • mgr inż. arch. Dominik Mączyński, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
  Zespół modernistycznej zabudowy Saskiej Kępy w Warszawie – problematyka konserwatorska
15.00-16.00 PRZERWA
16.00
 • dr Jeremie Hoffmann, Tel Awiw, Izrael
  Tel Aviv - Gdynia: comparative study / Tel Awiw - Gdynia: studium porównawcze
 • dr inż. arch. Robert Hirsch, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
  Budynek mieszkalny FE BGK w Gdyni – sztandarowe dzieło architektury modernistycznej Gdyni i jego restauracja
 • dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk, Włodarczyk + Włodarczyk Architekci, Kraków
  Modernistyczna i postmodernistyczna architektura sakralna w PRL-u. Ochrona i konserwacja. Przykład Krakowa
 • dr Vaidas Petrulis, Kaunas University of Technology, Kowno, Litwa
 • Modern Movement as a spirit of the place: case of Kaunas (Lithuania)
22 października 2016 || Prezentacja w terenie wybranych przykładów architektury modernistycznej i efektów prac konserwatorskich
Terminy:
1 kwietnia 2016 r.  termin nadsyłania zgłoszeń referatów wraz ze streszczeniami 
1 czerwca 2016 r. powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów na konferencję
1 maja 2016 r. początek rejestracji słuchaczy
15 września 2016 r.  termin nadsyłania zakwalifikowanych referatów
14 października 2016 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń słuchaczy
20-22 października 2016 r.  konferencja 
   
Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Warszawa
prof. dr hab. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdynia
prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy 
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Warszawa 
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Prezes Polskiego Komitetu Narodowego  ICOMOS, Lublin
dr Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków, Tel Aviv Jafa, Izrael
dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni, Gdynia
dr inż. arch. Robert Hirsch, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni 
Plan konferencji:
Dzień 1  ►  czwartek, 20 października 2016 r.  ►  sesja popołudniowa: otwarcie konferencji i obrady 
Dzień 2 ►  piątek, 21 października 2016 r.   ►  sesja poranna i popołudniowa:  obrady i dyskusja
Dzień 3 ►  sobota, 22 października 2016 r. ►  sesja poranna: obrady i prezentacja w terenie wybranych przykładów architektury modernistycznej
 
 
 
 
 
 
 
Zasady udziału w konferencji: 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu w Gdyni. 
Informacja dla słuchaczy:
Osoby, które zgłoszą chęć udziału w konferencji na formularzu, otrzymają bezpłatne materiały konferencyjne.
Miejsce obrad:
Centrum konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego
Aleja Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia

Dojazd autobusami i trolejbusami (rozkład): przystanek Centrum Nauki Eksperyment
Dojazd SKM (rozkład): Stacja Gdynia Redłowo


Poprzednie cztery konferencje z tego cyklu odbyły się w 2007, 2009, 2012 i 2014 r. i zgromadziły specjalistów i miłośników modernizmu z kilkudziesięciu krajów Europy i nie tylko.
Relacje z dotychczasowych konferencji:

konf 1   

konf 2   

konf 3   

konf 4
2007 2009 2012 2014

ikona