Pomnik Historii

Śródmieście Gdyni Pomnikiem Historii

logo pomnika historiiPrezydent RP Bronisław Komorowski uznał układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni za pomnik historii. Zgodnie z prawem wydane zostało w tej sprawie specjalne Rozporządzenie Prezydenta RP z 23 lutego 2015 r.

Pomniki historii to najwyższe krajowe wyróżnienie nadawane najważniejszym zabytkom Polski i tym samym śródmieście Gdyni znalazło się w elitarnym gronie 60 zabytków o takim statusie.

Uznanie śródmieścia Gdyni za pomnik historii poprzedziły wieloletnie przygotowania prowadzone przez Miasto Gdynię. Pierwszym krokiem było wpisanie w 2007 r. układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni do wojewódzkiego rejestru zabytków. W ciągu kolejnych lat obszar zabytkowego śródmieścia został prawie w całości objęty ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2012 r. została opracowana dokumentacja zgłoszenia zabytku do uznania za pomnik historii. W maju 2014 r. Krajowa Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Gdyni. Ostatnim etapem było uznanie przez Prezydenta RP za pomnik historii.

Tytuł pomnika historii ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe i jest powodem do dumy. Układ śródmieścia Gdyni został już w 2007 r. uznany za zabytek oraz obowiązują na prawie całym jego terenie ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, określające zakres ochrony konserwatorskiej. Z punktu widzenia zasad i rygorów ochrony, ustanowienie pomnika historii nie wpływa więc istotnie na dotychczasową politykę konserwatorską i przestrzenną.

Treść rozporządzenia uznającego śródmieście Gdyni za pomnik historii    Treść rozporządzenia uznającego śródmieście Gdyni za pomnik historii

pomnik historii - rozporządzenie 3

21 kwietnia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski uroczyście złożył na ręce Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka tekst rozporządzenia, a następnie wspólnie odsłonili tablicę upamiętniającą uznanie śródmieścia Gdyni za pomnik historii.

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie gdyńskiemu Śródmieściu tytułu Pomnika Historii, fot. Dorota Nelke
Tablica została zaprojektowana i wykonana przez zespół pod kierownictwem Marka Kalińskiego i Pawła Kijewskiego z YouArtMe Sp. z o.o. Tablica ma wymiary 90 x 90 x 4 cm. Front tablicy został wykonany z kilku różnych materiałów. Obszar morza wykonany jest ze sklejonych ze sobą kilkudziesięciu pasków szkła o grubości 10 mm, które dają wrażenie falowania. Obszar śródmieścia uznany za pomnik historii został wykonany z blachy stalowej, nierdzewnej i polerowanej, a pozostały obszar z blachy szlifowanej. Elementy urbanistyki miasta oraz napisy i symbole wykonano przez grawerowanie techniką laserową. Granica pomnika historii została zaznaczona przez odstęp pomiędzy dwoma blachami i podświetlenie.
Tablica upamiętniająca nadanie tytułu pomnika historii śródmieścia Gdyni

ikona