Relacje z zakończonych prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2017 roku

Elewacje kościoła p.w. NSPJ po pracach konserwatorskich

Elewacje kościoła p.w. NSPJ po pracach konserwatorskich

11.05.2018 r.

1. Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia, ul. Armii Krajowej 46 - remont elewacji
Przeprowadzone prace obejmowały remont elewacji budynku kościoła powyżej parteru. Elewacje wykończone tynkami szlachetnymi oczyszczono, a następnie wzmocniono osłabione partie. Ubytki zostały uzupełnione specjalną masą o zbliżonym składzie i wyglądzie. Dodatkowo wymieniono część zniszczonych opierzeń.

Kościół parafialny p.w. NSPJ w Gdyni - przed przystąpieniem do remontu elewacji
Kościół parafialny p.w. NSPJ w Gdyni, przed przystąpieniem do remontu elewacji

 Kościół parafialny p.w. NSPJ w Gdyni - w trakcie czyszczenia elewacji. Widoczne wyraźnie oczyszczone partie tynku
Kościół parafialny p.w. NSPJ w Gdyni - w trakcie czyszczenia elewacji


Kościół parafialny p.w. NSPJ w Gdyni - detal elewacji w trakcie remontu. Widoczne wyraźnie oczyszczone partie tynku.


Kościół parafialny p.w. NSPJ w Gdyni - zakończenie prac
Kościół parafialny p.w. NSPJ w Gdyni - zakończenie prac


2. Budynek Sądu Rejonowego, Gdynia, pl. Konstytucji 5 - prace restauratorskie przy posadzkach i okładzinach ścian i filarów w holu na parterze

Dotacje 2017 - Plac Konstytucji 5 - w trakcie prac 1
Schody przed pracami konserwatorskimiDotacje 2017 - Plac Konstytucji 5 - w trakcie prac 2
Uzupełnianie ubytków w posadzce, renowacja okładzin ściennych


Efekty prac konserwatorskich


3. Willa bliźniacza, Gdynia, ul. Korzeniowskiego 25A - renowacja okien, drzwi zewnętrznych i bramy oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji

Brama garażowa przed przystąpieniem do prac konserwatorskich


Brama po pracach konserwatorskich


Drzwi zewnetrzne po pracach konserwatorskich

dotacje 2017 - korzeniowskiego 25a - okna w trkacie prac
Okna w trakcie prac konserwatorskich


Okna po pracach konserwatorskich


4. Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 - remont okien klatek schodowych nr V i VII


Okna klatek schodowych od strony wewnętrznego dziedzińca


Detal okna przed podjęciem prac konserwatorskich


Detal okna podczas prac konserwatorskich


Detal okna po pracach konserwatorskich


Odbiór dotowanych prac konserwatorskich


5. Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87 - remont elewacji frontowej budynku C Akademii Morskiej
Remont elewacji budynku "C" obejmował m.in. naprawę uszkodzonych i rekonstrukcję brakujących detali architektonicznych, takich jak: opaski okienne, fragmenty parapetów, fryzów i gzymsów. Naprawiono oraz uzupełniono również cokół z lastrika (wykonany z szarego i białego cementu z mieszanką grysu z białego marmuru oraz bazaltu) odtwarzając jego fakturę, kolor i strukturę. Tynk szlachetny z domieszką kryształków kobaltu (odpowiedzialnego za niebieskawy odcień tynku) oraz blaszek miki oczyszczono i wzmocniono, a ubytki wypełniono zaprawą o zbliżonej kolorystyce wykonanej na budowie.

Budynek "C" Akademii Morskiej przed remontem elewacji
Budynek "C" Akademii Morskiej przed remontem elewacji


Elewacja podczas prac konserwatorskich


Elewacja budynku "C" Akademii Morskiej po remoncie

Budynek "C" Akademii Morskiej - strefa wejściowa
Budynek "C" Akademii Morskiej - strefa wejściowa

Budynek "C" Akademii Morskiej - drzwi po wykonaniu renowacji
Budynek "C" Akademii Morskiej - drzwi po renowacji


6. Budynek mieszkalny „Opolanka”, Gdynia, ul. Piotra Skargi 9 - remont dachu
W ramach przeprowadzonych prac wykonano naprawę więźby dachowej oraz wymieniono pokrycie dachu. Ponadto remont objął również opierzenia blacharskie oraz system odwodnienia.

Budynek mieszkalny "Opolanka"
Budynek mieszkalny "Opolanka"

Budynek mieszkalny "Opolanka" - nowe pokrycie dachowe
Budynek mieszkalny "Opolanka" - nowe pokrycie dachowe

Budynek mieszkalny "Opolanka" - komisyjny odbiór zakończonych prac
Budynek mieszkalny "Opolanka" - komisyjny odbiór zakończonych prac


7. Budynek mieszkalny, d. Biuro Budowy Portu, Gdynia, ul. Waszyngtona 38 - remont izolacji przeciwwilgociowej fundamentów

d. Biuro Budowy Portu, Waszyngtona 38

d. Biuro Budowy Portu, Waszyngtona 38


Komisyjny odbiór zakończonych prac

8. Budynek gdyńskiego ogniska Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA", Gdynia, ul. Żeromskiego 26 - renowacja drzwi strefy wejściowej oraz renowacja okien sali gimnastycznej
Istniejąca stolarka została poddana naprawie i konserwacji, a brakujące elementy zostały zrekonsturowane. Przywrócono również pierwotną kolorystykę poszczególnych elementów.


Budynek YMCA

Sala gimnastyczna z oknami o wstęgowym układzie
Sala gimnastyczna z oknami przed renowacją


Sala gimnastyczna z oknami po renowacji


Okna przed renowacją


Okna po renowacjiDrzwi wejściowe przed renowacją


Drzwi wejściowe po renowacji


9. Budynek Automobilklubu Morskiego, Gdynia, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28 - remont dachu i opierzeń oraz renowacja okien werandy

dotacje 2017 - Żołnierzy IAWP 28 - budynek
Budynek przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28

dotacje 2017 - Żołnierzy IAWP 28 - okna werandy po remoncie

dotacje 2017 - Żołnierzy IAWP 28 - okna werandy po remoncie
Okna werandy po przeprowadzeniu prac konserwatorskich


10. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 56 - remont elewacji tylnej i bocznej
południowej


Elewacja boczna południowa przed pracami remontowymi


Elewacja boczna południowa po pracach remontowych


Elewacja tylna podczas prac remontowych


Elewacja tylna po pracach remontowych


11. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 57 - remont elewacji frontowych

dotacje 2017 - Świętojańska 57 - przed remontem
Elewacja przed przystąpieniem do prac konserwatorskich
Elewacje po pracach konserwatorskich

12. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 13 - remont elewacji dziedzińca A
Remont obejmował naprawę i przywrócenie pierwotnej kolorystyki elewacji dziedzińca A. Dodatkowo poddano konserwacji cokół z żółtych płytek ceramicznych, balkony, drewniane drzwi bramy garażowej oraz metalowe elementy (kraty, balustrady i uchwyty na flagi).

Budynek mieszkalny przy ul. Zygmunta Augusta 13
Budynek mieszkalny przy ul. Zygmunta Augusta 13

Dziedziniec "A" przed przystąpieniem do prac
Dziedziniec "A" przed przystąpieniem do prac

Elewacje dziedzińca "A" po remoncie
Elewacje dziedzińca "A" po remoncie

Brama garażowa przed pracami konserwatorskimi
Brama garażowa przed pracami konserwatorskimi

Drzwi bramy garażowej po pracach konserwatorskich
Drzwi bramy garażowej po pracach konserwatorskich

Cokół z płytek ceramicznych po przeprowadzeniu prac
Cokół z płytek ceramicznych po przeprowadzeniu prac

13. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Arciszewskich 23 - remont elewacji frontowej i balkonów
Remont elewacji polegał na oczyszczeniu tynku i uzupełnieniu ubytków tynku. W celu odtworzenia orginalnej struktury nałożono natryskowo tynk, a następnie za pomocą tzw. "katarynki" na świeży tynk naniesiono zmielony mamrur "Biała Marianna" oraz mikę. Dodatkowo poddano konserwacji detale architektoniczne wykonane z cegły klinkierowej, tj. portale i gzmys konorujący. Całość prac uzupełnił remont zaokrąglonych balkonów z pełnymi balustradami.

Budynek mieszkalny przy ul. Arciszewskich 23 - przed remontem
Budynek mieszkalny przy ul. Arciszewskich 23 - przed remontem

Budynek mieszkalny przy ul. Arciszewskich 23 - balkony przed remontem
Budynek mieszkalny przy ul. Arciszewskich 23 - balkony przed remontem


Budynek mieszkalny przy ul. Arciszewskich 23 - budynek po remoncie, odbiór prac konserwatorskich


14. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Armii Krajowej 23 - remont elewacji frontowej
W ramach prac remontowych przywrócono historyczną kolorystykę elewacji

dotacje 2017 - Armii Krajowej 23 - przed remonetemElewacja budynku przy ul. Armii Krajowej 23 przed przystąpieniem do prac remontowych

dotacje 2017 - Armii Krajowej 23 - w trakcie
Przed przystąpieniem do malowania elewacji wykonano próby wybranych kolorów farb

dotacje 2017 - Armii Krajowej 23 - po remoncie
Budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 23 po przeprowadzeniu prac remontowych

15. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 47 - remont elewacji frontowej powyżej kondygnacji parteru
W ramach przeprowadzonych prac oczyszczono okładzinę z szlachetnej wyprawy tynkarskiej oraz uzupełniono ubytki. Masę do uzupełnień wykonano na budowie dobierając odpowiednio kruszywo oraz kolor wypełnienia.


dotacje 2017 - Świętojańska 47 - przed remontem
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 47 przed przystąpieniem do prac remontowych

dotacje 2017 - Świętojańska 47 - próby uzupełnień 1
Próbki wyprawy tynkarskiej zastosowanej do uzupełnienia ubytków

dotacje 2017 - Świętojańska 47 - próby uzupełnień 2
Uzupełnianie ubytków na elewacji

dotacje 2017 - Świętojańska 47 - po pracach konserwatorskich
Kamienica przy ul. Świętojańskiej 47 po przeprowadzeniu prac konserwatorskich


16. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 92-94 - remont kondygnacji parteru elewacji frontowej
Prace były kontynuacją remontu rozpoczętego w 2016 roku, kiedy zrealizowano remont elewacji frontowej powyżej parteru.

dotacje 2017 - Świętojańska 92-94 - przed remontem parteru
Budynek przy ul. Świętojańskiej 92-94 przed remontem elewacji frontowej w obrębie parteru

dotacje 2017 - Świętojańska 92-94 - po remoncie parteru
Parter budynku przy ul. Świętojańskiej 92-94 po przeprowadzonych pracach remontowych