Plany miejscowe w trakcie sporządzania

1709 Kacze Buki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki

mapa obszaru planu


Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 21 października do 12 listopada 2019
Zmiana rozpatrzenia uwag (7,03 MB) - Zarządzenie Nr 1757/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2019 r.
Rozpatrzenie uwag (6,70 MB) - Zarządzenie Nr 1679/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2019 r.
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 5 listopada 2019 (3,89 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (27 KB)
Tekst projektu planu (520 KB)
Rysunek projektu planu (20,28 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (288 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (572 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (32,26 MB)

Informacje dotyczące wyłożenia

Termin wyłożenia: 1 do 23 lipca 2019
Rozpatrzenie uwag (16,5 MB) - Zarządzenie Nr 1279/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2019 r. 
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 17 lipca 2019 (1,76 MB)
Tekst projektu planu (576 KB)
Rysunek projektu planu (22,43 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - oświadczenie (290 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (555 KB)
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunki (31,65 MB)
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (49 KB)

Informacje dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu

Zmiana rozpatrzenia wniosków (10,84 MB) - Zarządzenie Nr 707/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.04.2018 r.
Rozpatrzenie wniosków (6,21 MB) - Zarządzenie Nr 8563/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 r.
Ogłoszenie o przystąpieniu do prognozy środowiskowej (209 KB)
Ogłoszenie o przystąpieniu (172 KB)
Uchwała w sprawie przystąpienia (2,38 MB) - Nr XXIV/589/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r.