1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Dla rodziców

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy doświadczają trudności w wychowaniu dziecka lub/ i po prostu chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze na spotkanie zatytułowane „Wojna i pokój - jak dbać o dobre relacje między rodzeństwem", 10 maja 2011 r. o godz. 16.30.
Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy, trwają 2,5 godziny. Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13, tel. 58 623 31 39. Odbywa się ono w ramach comiesięcznych zajęć otwartych dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców".