1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Dyżury specjalistów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W maju w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24, pełnić będą dyżury specjaliści.

 
Poniżej harmonogram:

- Trener przedsiębiorczości - Grażyna Pawlisz - Fundacja Gospodarcza -11, 25 maja 2011 r., godz. 8.00 - 16.00
pisanie biznesplanu - indywidualne konsultacje;
źródła dofinansowania działalności gospodarczej;

- Doradca Lokalnego Punktu Informacyjnego Gdynia - Fundacja Gospodarcza - 18 maja 2011r., godz. 8.00 - 16.00:
diagnoza - dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta punktu;
informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu;
informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy;
informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE);
informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych;
(od pierwszego kwartału 2011) wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków unijnych w przygotowaniu wniosków o płatność - RPOWP oraz POKL, w kolejnych miesiącach (II i III kwartał) także POIG oraz POIiŚ;

- Doradca ds. mikrofinansowania - Magdalena Raulin-Brona - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - 19 maja 2011 r., godz. 8.30 - 15.30:
zasady udzielania pożyczek mikro i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie województwa pomorskiego, a także osobom pragnącym uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół wyższych i innych typów szkół

- Porady prawne w prowadzeniu biznesu
Radca Prawny Piotr T. Kubik
Kancelaria Radcy Prawnego - 6, 12, 20, 27 maja 2011 r., godz. 14.00 - 16.00;
Radca Prawny Tomasz Złoch
Kancelaria Radcy Prawnego - 9, 23 maja 2011 r., godz. 9.00 - 12.00;
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „MANAS" s.c. - 9, 16, 23, 30 maja 2011 r., godz. 14.00 - 16.00;
Prawnik Barbara Wyderska
Centrum Usług Prawnych - 6, 20 maja 2011 r., godz. 10.00 - 14.00, godz. 8.30 - 15.30;

- Specjalista Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych - Jerzy Ogłodziński - 10, 24 maja 2011 r., godz. 9.00 - 13.00:
wsparcie bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego poprzez poręczanie kredytów i pożyczek;
przybliżenie przedsiębiorcom możliwości uzyskania poręczania w ramach Inicjatywy JEREMIE;

- Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00:
środki na działalność dla niepełnosprawnych;
środki dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych.