1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Jubileusz 80 – lecia II LO

Jubileusz 80-lecia II LO odbędzie się 30 września 2011 r.
Bieżące komunikaty na stronie internetowej szkoły: www.lo2gdynia.pl
Bankiet odbędzie się 30.09.2011 r. w Hotelu Gdynia, ul. Armii Krajowej 22.
Koszt uczestnictwa wynosi 260 złotych, kwotę należy wpłacić przelewem:
Rada rodziców przy ZSO nr 2. Numer rachunku dla rozliczeń krajowych: 31 1500 1881 1218 8006 8068 0000
Numer rachunku dla rozliczeń transgranicznych: PL 31 1500 1881 1218 8006 8068 0000 KRDBPLPW. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, (nazwisko z matury, jeśli uległo zmianie), rok ukończenia szkoły; koniecznie z dopiskiem: bankiet 80 - lecie II LO.
W szczególnych przypadkach pieniądze można wpłacać również w sekretariacie szkoły. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2011 r.
Dla uczestników bankietu przygotowano jubileuszowe pamiątki.