1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Po wizycie prezydenta Gdańska u prezydenta Gdyni

28 kwietnia 2011 r. gościł u prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, w sprawie inicjatywy powołania stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.
Prezydent Gdyni jako depozytariusz stanowiska samorządowców Wejherowa, Luzina, Krokowej, Rumi, Redy, Kosakowa i Gdyni przedstawił je prezydentowi Gdańska, a po spotkaniu - dziennikarzom.
Podczas konferencji prasowej prezydent Wojciech Szczurek powiedział m.in., że stowarzyszenie w zaproponowanej formie to wątpliwe narzędzie budowania więzi metropolitalnych, gdyż brak w nim rozwiązań dotyczących finansowania, podziału kompetencji, a za fundamentalny błąd, „grzech pierworodny" projektu, uznał pominięcie roli marszałka województwa. Prezydent Szczurek stwierdził, że projekt nie jest niestety zaproszeniem do współpracy lecz do przyjęcia przedstawionej wersji. Za najistotniejsze uznał, od zaraz, dokończenie już rozpoczętych i realizowanych projektów o zasięgu metropolitalnym, szczególnie pełne zintegrowanie systemu komunikacji miejskiej.
Z treścią stanowiska samorzadów Wejherowa, Luzina, Krokowej, Rumi, Redy, Kosakowa i Gdyni można się zapoznać na stronie: www.gdynia.pl