1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Przegląd piosenki popularnej

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 9: Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni zapraszają na Dziesiąty Przegląd Piosenki Popularnej POP CIS, który odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka.
Będą w nim uczestniczyć uczniowie gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w trzech grupach wiekowych i dwóch kategoriach wykonawczych - soliści i zespoły wokalne do 7 osób. Przegląd piosenki odbędzie się 13 maja 2011 roku (piątek) w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni Cisowej, przy ul Chylońskiej 227. Rozpocznie się o godz. 9.00.
Przegląd piosenki Popularnej POP CIS rozpowszechnia amatorską twórczość dzieci i młodzieży, popularyzuje piosenkę polską, rozwija poczucie własnej wartości, doskonali umiejętności wokalne, a także integruje szkoły naszego regionu.