1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej zaprasza na seminarium

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie pn. „Ochrona programów komputerowych i wynalazków realizowanych za pomocą komputera, w świetle praw własności intelektualnej". Seminarium odbędzie się 13 maja 2011 r. w Pomorskim Parku Naukowo -Technologicznym w Gdyni w godzinach 9.15-14.15. 


W programie seminarium wystąpienia wybitnych specjalistów w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego:
- „Programy komputerowe i wynalazki urzeczywistniane przy użyciu komputera w systemach prawa patentowego" prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- „Wynalazki realizowane przy użyciu komputera w praktyce Urzędu Patentowego RP" dr inż. Ireneusz Słomka, ekspert patentowy w Departamencie Badań Patentowych UP RP;
- „Własność intelektualna w technologiach informatycznych" dr Krzysztof Czub, polski i europejski rzecznik patentowy, Dziekan Okręgu Pomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; 

Szczegółowy program seminarium i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.ppnt.gdynia.pl (zakładka Informacja Patentowa). 

Uczestnictwo w Seminarium można też zgłaszać telefonicznie i faksem oraz osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej (Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, e-mail: patent@gci.gdynia.pl, tel./faks 58 735 11 98/97).

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.