1002 (602) 2011-05-13 - 2011-05-19

„Redłowskie Słońce” dla seniorów

Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00 seniorów z dzielnicy na bezpłatne zajęcia do Klubu Seniora „Redłowskie Słońce", który mieści się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1. Informacje pod nr tel. 58 622 24 24.