1002 (602) 2011-05-13 - 2011-05-19

Nieczynne biura

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Gdynia zawiadamia swych interesantów, że 16 maja br. biura Związku będą nieczynne z powodu spraw organizacyjnych.

ikona