1002 (602) 2011-05-13 - 2011-05-19

Olimpijski finisz informatyków w Gdyni

Zawody finałowe oraz uroczysta Gala Finałowa V Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów odbędą się w dniach 19-21 maja 2011 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Najlepsi zawodnicy z całej Polski wyłonieni w dwuetapowych eliminacjach zmierzą się w finale z interesujacymi problemami algorytmicznymi, rozwiązując innowacyjne zadania z zakresu informatyki, a także innych nauk ścisłych. W tym roku po raz pierwszy uczestnicy będą również startować w zawodach drużynowych, rozwijających umiejętności komunikacji i pracy w zespole.
Gala finałowa tegorocznej Olimpiady została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Nad V Olimpiadą Informatyczną Gimnazjalistów patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i Prezydent Miasta Gdyni, a także Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Komputer Świat, Wirtualna Polska i Wiadomości24.pl. Nagrody dla uczestników ufundują: ProgMan, Axciom, Polcarat oraz Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe.
Stowarzyszenie Talent funkcjonuje od 2005 roku i zajmuje się wspieraniem rozwoju i promowaniem młodzieży uzdolnionej informatycznie i matematycznie.
Wszelkie informacje dotyczące Olimpiady znajdują się na stronie www.oig.edu.pl i www.talent.edu.pl.