1002 (602) 2011-05-13 - 2011-05-19

Uwaga, przedsiębiorcy!

Jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie dokonaliście żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wasz wpis jest nieaktualny. Koniecznie zgłoście się do Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 668 20 10, 58 668 20 11.