1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

Komunikat

W związku ze zagubieniem dokumentów, unieważnia się legitymację służbową nr 088, znak identyfikacyjny nr 088, upoważnienie do kontroli ruchu drogowego nr 236, zaświadczenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi nr 50/2010/088, upoważnienie do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na SOO.MZ.0113-235/10, upoważnienie do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży na terenie miasta Gdyni nr 100/088, upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 110/088.
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdyni Janusz Witek