1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

Komunikaty UM

W dniu 31 maja 2011 r. mija termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r.
Wpłaty można dokonać w kasie U.M. lub na konto w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni: Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od godz. 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku).
***
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, iż w kwietniu i maju br. przyjmowanie wniosków odbywa się jak dotychczas w poniedziałki i czwartki na IV piętrze w pokoju 405.
Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych będą gotowi do przyjęcia Państwa wniosków już od godz. 7.00. Nie zmieniona zostaje godzina zakończenia pracy, tj. godz. 15.30.