1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

Organizacje poszukiwane

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zaprasza organizacje zajmujące się działalnością na rzecz wparcia osób niepełnosprawnych, które chciałyby uczestniczyć w III edycji festynu „Gdyński mAgIeL twórczy". Impreza odbędzie się w sobotę, 18 czerwca 2011 r. w godzinach od 14.00 do 18.00 przy Skwerze Arki, ul. Bolesława Prusa. Jej celem jest umożliwienie niepełnosprawnym uczestnikom gdyńskich ośrodków wsparcia prezentacji swoich dokonań - twórczości artystycznej, kulinarnej, a także kulturalnej mieszkańcom Gdyni. Niemniej ważne jest budowanie lokalnej świadomości społecznej związanej z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia udziału w imprezie przyjmowane są do 27 maja 2011 r.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony: http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=1. Należy przesłać ją na adres e-mail: e.bajerowska@mopsgdynia.pl, w tytule wpisując MAGIEL lub faxem pod nr tel. 58 782 01 20 wew. 36 bądź dostarczyć bezpośrednio do siedziby Miejskiego Ośrodeka Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia pokój 41.