1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą

„Niebieski patrol" - pomaga gdyńskim rodzinom, dotkniętym przemocą. Dwóch policjantów i psycholog z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dbają o bezpieczeństwo osób pokrzywdzonych, udzielają porad prawnych a psycholog wstępnie diagnozując problem radzi w jaki sposób rodzina może sobie z nim poradzić.
Ze strony Policji zaangażowani są specjaliści do spraw nieletnich i patologii oraz dzielnicowi, którzy dbając o bezpieczeństwo rodziny, izolują sprawcę przemocy, niejednokrotnie agresywnego lub nietrzeźwego. Udzielają też porad prawnych. Ze strony pomocy społecznej wsparcie ofiarom przekazuje wykwalifikowany psycholog.
W kwietniu „Niebieski patrol" interweniował 22 razy, w przypadku 6 rodzin sporządzono „Niebieskie karty". W 2010 roku podczas interwencji domowych sporządzono 320 „Niebieskich kart".
Działalność „Niebieskiego patrolu" finansowana jest przez gdyński samorząd.