1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

Zapisy do...

Dyrekcja Przedszkola Amerykańskiego „Magiczny Zamek'' przyjmuje zapisy na rok szkolny 2011/2012. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek ul. Kwadratowa 17, Gdynia-Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl
***
Punkt Przedszkolny Safari z grupą żłobkową zaprasza dzieci w wieku od 0,5 - 5 lat. Zajęcia dodatkowe (logopedia, taniec, rytmika, angielski) w cenie czesnego które wynosi 500 zł. Gdynia - Chwarzno, ul. Okrężna 1A (blisko Witomina).Szczegóły na stronie: www.safari.edu.pl oraz pod numerem tel. 518 522 842.
***
Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK w Gdyni - Chwarznie przy ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat. Czesne już od 350 zł/ miesiąc.W ramach opłaty placówka oferuje stałe zajęcia dodatkowe (plastyka, rytmika, j. angielski, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne, zajęcia logopedyczne) prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701 oraz na stronie www.promyczekgdynia.pl.
***
Przedszkole Angielskie prowadzi zapisy dzieci w wieku 2,5-5 lat do pierwszego angielskiego przedszkola w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej oraz nauki języka angielskiego. Patronat Szkoła Języków Obcych YES. Czesne 400 zł. Dzień otwarty przedszkola 20 maja br. (piątek) od godz. 10.00 - 12.00, tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail: fundacja@samarytanie.pl
***
Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdyni - Pogórzu, ul. Porębskiego 21, prowadzi zapisy dzieci 5 i 6-letnich do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów 6 i 7-letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012. Placówka ma wolne miejsca w klasie zwykłej i integracyjnej oraz w oddziałach przedszkolnych dla 5 i 6-latków. Oferuje: zajęcia logopedyczne, warsztaty z pedagogiem i psychologiem, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych (szachy, zajęcia sportowe, artystyczne, plastyczne, taneczne, koła teatralne, itp.) Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 625 57 09.
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór dzieci 5 i 6-letnich do zerówki, oraz dzieci 6 i 7- letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012.
Opieka świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 16.30 terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego.
Szkoła uczestniczy w programie „Radosna szkoła". Informacje pod nr tel. 58 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40 zaprasza rodziców dzieci klas „0" i „I" rozpoczynających naukę we wrześniu 2011 r. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 31 maja 2011 r., o godz. 18.00 w sali gimnastycznej. Zapisy na rok szkolny 2011/2012:
1. z rocznika 2005 lub 2004 - do klas pierwszych (dzieci z rocznika 2005 mogą być zapisane do szkoły zgodnie z wolą rodziców);
2. z rocznika 2006 lub 2005 - do klas zerowych.
Lekcje kończą się niepóźniej niż o godz. 13.30, bezpłatna terapia: pedagogiczna, logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, bezpłatna (od klas „0") nauka j. angielskiego, bezpłatna nauka j. kaszubskiego.
Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 - 14.00 (w czwartki od godz. 7.00 do 14.00), telefonicznie: 58 620 66 64; fax: 58 620 66 64 lub e-mail:ssp26gdynia@wp.pl.
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012. Szczegółowe informacje: na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja), ul. Sucharskiego 10, tel. 58 625 48 25.
***
Zespół Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75, tel. 58 621 61 92, www.zsu.gdynia.pl, ogłasza nabór na rok szkolny 2011/2012 dla absolwentów gimnazjum do Technikum nr 4 kształcącego w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży oraz do I Liceum Profilowanego, o profilach: usługowo - gospodarczym i socjalnym.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych ( min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 - letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Placówka zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 - letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1, 2 rok liceum.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21, tel./fax 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości; technik administracji; technik informatyk.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Słuchacze mogą uczestniczyć w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona kolegium:www.kolegiummiejskie.info.
***
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni-Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.zsrih.gdynia.pl, ogłasza nabór absolwentów gimnazjum do czteroletniego technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca - nauka trwa 2 lata, fryzjer - 3 lata). Uczniowie klas zasadniczych otrzymują od pracodawcy wynagrodzenie za naukę zawodu.
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zachęcamy do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich. Szczegóły na szkolnej stronie internetowej.
***
Centrum Kształcenia MaestRia z Gdyni, w ramach drzwi otwartych, organizuje dla wszystkich zainteresowanych tematyką makijażu wykład „ABC Makijażu". Wykład połączony będzie z pokazem makijażu krok po kroku. Wykładowca- wizażystka, kosmetolog Agnieszka Kozłowska po wykładzie będzie prowadziła bezpłatne konsultacje indywidualne. Wykład odbędzie się 28.05.2011 r. o godz. 13.15 w siedzibie szkoły.
Czas trwania 1,5 h. Wstęp wolny.