1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Bezpłatne kursy doskonalące zawodowo

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujących mieszkańców Gdyni z maksymalnie średnim wykształceniem na bezpłatne kursy doskonalące zawodowo połączone z doradztwem zawodowym w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kursy dla kobiet:
- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych;
- wizaż;
- projektowanie biżuterii;
- pracownik biurowo-administracyjny.
Kursy dla mężczyzn:
- spawanie drutem proszkowym w osłonie CO2;
- spawanie metodą TIG stali nierdzewnej;
- spawanie metodą MAG;
- ogólnobudowlany;
- monter instalacji sanitarnych.
Grupa preferowana: osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i osoby w wieku 45+.
Kursy realizowane będą poza godzinami pracy. Ich uczestnikami mogą zostać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji (projekt: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy").