1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Gdynia dobrze się SPIS-uje

Już ponad 80% gdynian wybranych do wypełnienia ankiety reprezentacyjnej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wzięło udział w badaniu przeprowadzanym przez rachmistrzów. To najlepszy wynik w województwie (średnia wynosi 72%), zdecydowanie wyższy niż w Gdańsku czy Sopocie.
Badanie reprezentacyjne składa się z ok. 100 pytań. Pozostałe osoby biorą u dział w badaniu pełnym - 15 pytań. Dotychczas ankietę wypełniło 26% gdynian. Również w tym przypadku wynik jest znacznie wyższy niż w pozostałych miastach Trójmiasta: Gdańsk - 1,36%, Sopot - 0%.
Około 100 osób w Gdyni odmówiło uczestnictwa w badaniu. W takich przypadkach liderzy opiekujący się rachmistrzami podejmują próby nawiązania kontaktu telefonicznego lub osobistego z mieszkańcami i przekonują ich do poddania się spisowi.
W przeciwnym razie wystąpią do Urzędu Statystycznego o ich ukaranie. Za odmowę uczestnictwa w spisie grozi kara grzywny.
Przypominamy, że oprócz wywiadów bezpośrednich realizowanych przez rachmistrza, spis przeprowadzany jest również w dwóch innych formach. Są to samospis internetowy oraz wywiad teleankieterski. Przez Internet ankietę można wypełnić do 16 czerwca.
Spis zakończy się 30 czerwca. 

ikona