1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Nagrody dla gdyńskich bibliotekarzy i muzealników

18 maja 2011 r. w Centrum Kultury Gdyni odbyła się uroczystość z okazji XV Miejskiego Dnia Bibliotekarza w Gdyni. Swoje nagrody wręczyli Prezydent Gdyni oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
Za wyjątkowe zaangażowanie w działania związane z rozwojem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni nagrody Dyrektora otrzymali: Krystyna Gliniewicz, Jerzy Golubiewski, Ewa Jank, Henryka Badurowicz, Aleksandra Kellner-Grygiel, Joanna Kujawska, Hanna Pisiak, Joanna Rudy, Halina Szarwińska, Karol Żachowski, Anna Czeran, Hanna Sługocka.
Nagrody Prezydenta Gdyni otrzymały:
Barbara Goryszewska - starszy bibliotekarz w Bibliotece Klubu III Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej na Oksywiu - za troskę o rozwój czytelnictwa, ogromne zaangażowanie, wytrwałość i oddanie w długoletniej pracy bibliotekarza;
Barbara Jarmołowicz - kustosz w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - za doświadczenie, wiedzę oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków bibliotekarza;
Katarzyna Nowaczyk - starszy kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni - za aktywny udział w pracach nad elektroniczną bazą danych biblioteki, za pasję w wykonywaniu obowiązków, kompetencję oraz sumienność;
Hanna Olewniczak-Przybyło - kustosz w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Gdyni - za wyróżniającą się postawę, cierpliwość i solidność w pracy oraz pozyskiwanie dla Biblioteki cennych i trudno dostępnych materiałów źródłowych;
Lucyna Pettke - starszy kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni - za wiedzę, fachowość oraz zaangażowanie w prace nad komputerowym zintegrowanym systemem bibliotecznym;
Iwona Twardzisz - kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni - za troskę o zasoby biblioteczne i rzetelność, w sposób szczególny za pomoc i serdeczne podejście w stosunku do najmłodszych czytelników.
***
23 maja 2011 r. w Muzeum Miasta Gdyni po raz szósty obchodzono Dzień Muzealnika. Nagrodami Prezydenta Miasta Gdyni dla wyróżniających się muzealników w tym roku uhonorowani zostali: Hanna Derkowska (Muzeum Miasta Gdyni), Arleta Gałązka (Centralne Muzeum Morskie, Oddział „Dar Pomorza"), st. chor. mar. Grzegorz Matoga (Muzeum Marynarki Wojennej, ORP „Błyskawica") oraz Jolanta Chwietczuk i Karol Ciążkowski (Gdyńskie Muzeum Motoryzacji). Uroczystości wręczenia nagród towarzyszył występ fortepianowy Wojciecha Dudy. 

ikona