1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Podziękowania

Zarząd, członkowie a w szczególności wszystkie Dzieci Stowarzyszenia „ Dlaczego NIE" oraz uczniowie SSP nr 28 w Gdyni - Babich Dołach pragną gorąco podziękować: Dyrektorowi GOSIR Gdynia, Zespołowi Hipoterapi Kolibki GOSIR Gdynia, Motocyklistom z Żuławskiego Stowarzyszenia Motocyklowego w Nowym Dworze Gdańskim na czele z v-ce Prezesem Krzysztofem Kleszczem za uświetnienie festynu integracyjnego zorganizowanego z okazji jubileuszu 50 - lecia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 28, który odbył się 15 maja 2011 r. Udział Państwa w imprezie wywołał niejeden uśmiech i dał dzieciom możliwość często po raz pierwszy na przejażdżkę konikiem i motocyklem. Za czas i serdeczność okazaną naszym dzieciom serdecznie dziękujemy.
***
18 maja 2011 r. na statku-muzeum „Dar Pomorza" Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni zorganizowała „IV Turniej Borchardtowski". Wzięło w nim udział pięć placówek z naszego regionu noszących imię kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta. Były to: Zespół Kształcenia i Wychowania ze Strzebielina, Szkoła Podstawowa nr 9 z Rumi, Szkoła Podstawowa nr 21 z Gdańska, Pogotowie Opiekuńcze z Gdańska oraz Szkoła Podstawowa nr 40 z Gdyni.
Organizatorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania dyrektorowi Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku p. Jerzemu Litwinowi i gospodarzom „ Daru Pomorza" za umożliwienie zorganizowania Turnieju, a także wystawy prac plastycznych „Mieszkam nad Bałtykiem" oraz prezesowi Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. Danielowi Dudzie za objęcie honorowego patronatu i ufundowanie nagród rzeczowych. 

ikona