1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Rozszerzenie działalności Biura Porad Obywatelskich

W związku z uzyskanym wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz Ministerstwa Sprawiedliwości formuła działania Biura Porad Obywatelskich ulega rozszerzeniu. I tak będzie można skorzystać z poradni:

Poradnictwo psychologiczne - mieszkańcy Gdyni mający problemy rodzinne będą mogli liczyć nie tylko na pomoc prawną, ale będą mogli również skorzystać z bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Osoby chętne do skorzystania z tej nowej formy pomocy proszone są o wcześniejszą rejestrację w siedzibie biura (ul. Traugutta 2) lub telefonicznie (58 661 31 51) w godzinach pracy BPO tj. poniedziałek, wtorek, środa godz. 12.00 - 20.00, czwartek godz. 8.00 - 16.00;

Poradnictwo w Sądzie Rejonowym w Gdyni -
doradcy Biura Porad Obywatelskich udzielać będą od czerwca bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w siedzibie Sądu Rejonowego w Gdyni przy Placu Konstytucji 5. Doradcy będą przyjmować osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w pokoju nr 109. Poradnictwo świadczone będzie w piątki w godzinach 10.00 - 13.00. Zapraszamy mieszkańców Gdyni w następujące piątki: 3, 10, 17 czerwca. Bezpłatna pomoc prawna świadczona przez doradców możliwa jest dzięki życzliwości władz Sądu Rejonowego w Gdyni;

Nowe bezpłatne publikacje -
istnieje możliwość pobrania bezpłatnych nowych publikacji tj. Przewodników po Samorządzie Gdyni oraz Organizacjach Pozarządowych (NGO). Publikacje można pobrać bezpośrednio ze strony organizacji: www.ovum.org.pl, jak i osobiście w siedzibie biura, Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biurach Rad Dzielnic.
Zapraszamy również organizacje pozarządowe i instytucje zainteresowane uzyskaniem publikacji, kontakt e-mail z zarządem: zarzad@ovum.org.pl.

Poradnictwo dla osób przebywających w Zakładach Karnych -
zapraszamy osoby przebywające w Zakładach Karnych oraz członków ich rodzin do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego. Osoby osadzone mogą kierować swoje zapytania drogą listowną na adres biura: ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia.

ikona