Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Szkolenia

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: kurs szybkiego czytania; kurs szybkiej nauki; kurs technik pamięciowych; kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze.
Wszystkie zajęcia po 30 godzin. Szkolenie rusza w lipcu, zapisy do końca czerwca.
Każdy uczestnik ma zapewnione:
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (spoza miejscowości, w której odbywa się szkolenie)
- bezpłatne materiały szkoleniowe;
- poczęstunek;
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu;
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Szkolenie odbywa się w godzinach popołudniowych.Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura w formie papierowej:
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 11/2, 81-356 Gdynia,
tel./fax 58 781 92 11,
e - mail: pomorze@gielda.pracy.com.pl.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php. 

ikona