1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Zapisy do...

Punkt Przedszkolny Safari z grupą żłobkową przy ulicy Okrężnej 1A w Gdyni - Chwarznie, zaprasza dzieci na zorganizowany w naszym przedszkolu Dzień Dziecka 1.06.2011 r. (środa) od godz. 15.00 do 17.00.
Wstęp 25 zł/dziecko. Zapisy do 30.05. 2011 r. pod numerem 518 522 842. Szczegółowe informacje na: www.safari.edu.pl.
***
Nowy Punkt Opieki Szkrabik dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, w Gdyni przy ulicy Kapitańskiej 45 a, zaprasza na stronę internetową: www.zlobek-szkrabik.edu.pl.
Informacje pod numerem tel.: 509 045 140.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, ul.Tatrzańska 40 zaprasza rodziców dzieci klas „0" i „I" rozpoczynających naukę we wrześniu 2011 r. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 31 maja 2011 r., o godz. 18.00 w sali gimnastycznej.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2011/ 2012 do:
- Technikum Budowlanego o 4 - letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - placówka zapewnia naukę w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3 letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni.
***
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sabora 48, przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 do 4-letnich techników kończących się egzaminem maturalnym i egzaminem zawodowym na tytuł technika w zawodzie:
- Technikum Elektronicznego nr 1 w zawodach: technik informatyk; technik elektronik; technik mechatronik; technik elektryk;
- Technikum Chłodniczego w zawodzie: technik mechanik chłodnictwa i klimatyzacji.
W starszych klasach możliwość wyboru spcjalizacji. Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu w dobrze wyposażonych pracowniach laboratoriach oraz miesięczne praktyki zawodowe.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów szkół średnich. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 140 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 14 zł (3 posiłki) dziennie. Pełny miesięczny koszt pobytu wynosi około 420 zł. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42, 609 323 765, 513 421 182, fax. 622 73 60 lub osobiście. Dodatkowe informacje na stronie www.zsb.gdynia.pl.
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy języka francuskiego. Terminy kursów - pierwszy: 27.06 - 8.07, drugi: 29.08 - 9.09.2011 roku. Stopnie: początkujący, średni, zaawansowany, gramatyka francuska w pigułce. Cena: 480 zł za 30 godzin lekcyjnych (3 godz. lekcyjne dziennie w godz. przed lub popołudniowych).
TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 621 91 15 (16.00 - 19.30), tppfgdynia@poczta.onet.pl www.tppfgdynia.pl.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy językowe: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy.
Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30, IV piętro; tel. 58 781 09 66, e-mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl. 

ikona