1005 (605) 2011-06-03 - 2011-06-09

325 wspaniałych młodych Polaków

W najbliższą sobotę (4 czerwca) odbędzie się w Gdyni Ogólnopolski Finał Konkursu „8 Wspaniałych". Już w piątek przyjedzie 325 finalistów etapów samorządowych. To młodzi ludzie (głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), którzy na co dzień wspierają potrzebujących pomocy. Pracują jako wolontariusze, niosą pomoc osobom starszym, chorym, pomagają osobom niepełnosprawnym, pracują w świetlicach socjoterapeutycznych, hospicjach, w parafiach, w środowisku szkoły, znajdują czas, by wspierać innych.
Podczas uroczystej gali w sobotę o godz. 9.30 w kinoteatrze „Grom" uhonorujemy 8 finalistów etapu ogólnopolskiego. Prezydent Gdyni i prezes Fundacji „Świat na Tak" wręczą finalistom srebrno-bursztynowe „ósemki" i atrakcyjne nagrody.
Konkurs ten ma już osiemnastoletnią tradycję, a jego inicjatorem jest Fundacja „Świat na Tak", która poprzez promowanie idei wolontariatu wspiera i kształtuje wzory postaw, bezinteresowne działania na rzecz wszystkich potrzebujących.
Najszlachetniejsi spośród młodych wolontariuszy wybierani są w około 85 gminach, a organizatorem finału ogólnopolskiego co roku jest inne miasto.
Cieszymy się, że w Europejskim Roku Wolontariatu właśnie Gdynia jest gospodarzem finału. Podczas pobytu w Gdyni uczniom towarzyszyć będą ich nauczyciele i przedstawiciele samorządów, a opiekować się nimi będzie 47 wolontariuszy - uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych.
Doceniając rangę konkursu honorowy patronat nad finałem objęli: Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, Minister Katarzyna Hall, Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Zapraszamy na uroczystą galę konkursu.