1005 (605) 2011-06-03 - 2011-06-09

Pobór krwi

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni organizuje 6 czerwca 2011 roku w godz. 9.00 - 13.00 kolejny ambulansowy pobór krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają". Chętnych do oddania krwi serdecznie zapraszamy na parking przed Urzędem Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Ambulans będzie czekał.