1005 (605) 2011-06-03 - 2011-06-09

VI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego

Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49 oraz Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości organizują VI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego. Patronat honorowy objęła wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel. 12 czerwca 2011 r. w Domu Rzemiosła w Gdyni, ul. 10 Lutego 33, o godzinie 10.00 rozpocznie się rywalizacja uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer w następujących konkurencjach: „Postacie z bajek" oraz „Subkultura XX wieku".
Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych, którzy naukę zawodu realizują w zakładach rzemieślniczych. Zapraszamy wszystkich chętnych do licznego udziału. Kibiców - szczególnie uczniów kończących naukę w gimnazjum, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zawodzie „fryzjer" - zachęcamy do podziwiania umiejętności młodych talentów.
Więcej informacji o konkursie na stronach internetowych szkoły i Cechu: www.zsrih.gdynia.pl oraz www.cech-gdynia.pl.