1005 (605) 2011-06-03 - 2011-06-09

Zapisy do...

Dyrekcja Przedszkola Amerykańskiego „Magiczny Zamek'' ogłasza zapisy na rok szkolny 2011/2012. Zaprasza także dzieci z rocznika 2006 i 2007 do grupy „zerówkowej''. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek ul. Kwadratowa 17, Gdynia-Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl.
***
Punkt Przedszkolny Safari z gr. żłobkową w Gdyni - Chwarznie przy ul. Okrężnej 1A, zaprasza rodziców z dziećmi na Dzień Otwarty 10.06.2011 r. (piątek) od godz. 16.00 do 18.00. W programie prezentacja przedszkola, gry i zabawy, kąpiel w basenie z piłkami, poczęstunek. Wstęp wolny. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt do 9.06.2011 r. pod numerem tel. 518 522 842. Strona placówki: www.safari.edu.pl.
***
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek" w Gdyni - Chwarznie przy ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.
Czesne od 350 zł/miesiąc. W ramach czesnego stałe zajęcia dodatkowe (plastyka, rytmika, j. angielski, zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne, zajęcia logopedyczne) prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701 oraz na stronie www.promyczekgdynia.pl.
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne.W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, przygotowanie do nauki gry na pianinie koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne.
Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska, tel. 514 841 492, www.artig.com.pl.
***
Przedszkole Angielskie prowadzi zapisy dzieci w wieku 2,5-5 lat do placówki w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej oraz nauki języka angielskiego. Patronat Szkoły Języków Obcych YES. Czesne 400 zł. Dzień otwarty przedszkola 3 czerwca br. (piątek) od godz. 10.00-12.00, tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail: fundacja@samarytanie.pl
***
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Władysława IV 54, ogłasza dodatkowe terminy naboru do klas czwartych. Testy sprawnościowe odbędą się 7 czerwca o godz.18.00. Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 58 620 56 55 .
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21, tel./ fax 58 623 04 52, e - mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza zapisy do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości; technik administracji; technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie. Zajęcia także dla absolwentów szkół zawodowych w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie.
Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1 rok, 2 rok liceum.
***
Zespół Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75, tel. 58 621 61 92, www.zsu.gdynia.pl, prowadzi zapisy na rok szkolny 2011/2012 dla absolwentów gimnazjum do Technikum nr 4 kształcącego w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży oraz do I Liceum Profilowanego, o profilach: usługowo - gospodarczym i socjalnym.
***
Gdyńskie Centrum Kształcenia - Zaoczne Ogólnokształcące Licea dla Dorosłych, Gdynia, ul. Morska 192 , tel.: 58 663 73 04, tel.: 666 856 410, prowadzi nabór, do wszystkich klas oraz na każdy semestr, absolwentów szkół zawodowych, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
***
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni-Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.zsrih.gdynia.pl, ogłasza nabór dla absolwentów gimnazjum do czteroletniego technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca - nauka trwa 2 lata, fryzjer - 3 lata). Uczniowie klas zasadniczych otrzymują od pracodawcy wynagrodzenie za naukę zawodu.
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zachęcamy do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich. Szczegóły na szkolnej stronie internetowej.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 6, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2011/ 2012 do:
- Technikum Budowlanego o 4 - letnim cyklu nauczania.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2.
***
Intensywne kursy letnie języka francuskiego organizuje Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko- Francuskiej. Terminy kursów: pierwszy 27.06. - 8.07, drugi 29.08- 9.09.2011 roku. Stopnie: początkujący, średni, zaawansowany, gramatyka francuska w pigułce. Cena: 480 zł za 30 godzin lekcyjnych (3 godz. lekcyjne dziennie w godz. przed lub popołudniowych). TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4. Tel: 58 621 91 15 (godz. 16.00 - 19.30). tppfgdynia@poczta.onet.pl www.tppfgdynia.pl.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów, w tym dziewcząt, szkół gdyńskich. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.