1006 (606) 2011-06-10 - 2011-06-16

Bezpłatne kursy doskonalące zawodowo

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujących mieszkańców Gdyni z maksymalnie średnim wykształceniem na bezpłatne kursy doskonalące zawodowo połączone z doradztwem zawodowym w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kursy dla kobiet:
• sprzedawca z obsługą kas fiskalnych;
• wizaż;
• projektowanie biżuterii;
• pracownik biurowo-administracyjny.
Kursy dla mężczyzn:
• spawanie drutem proszkowym w osłonie CO2;
• spawanie metodą TIG stali nierdzewnej;
• spawanie metodą MAG;
• ogólnobudowlany;
• monter instalacji sanitarnych.
Grupa preferowana: osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i osoby w wieku 45+.
Kursy realizowane będą poza godzinami pracy. Ich uczestnikami mogą zostać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji.