UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1006 (606) 2011-06-10 - 2011-06-16

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni zatrudni:
od nowego roku szkolnego 2011 / 2012 - nauczyciela fizyki, w pełnym wymiarze godz., umowa na zastępstwo.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: zshg@poczta.onet.pl
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
ul. Bema 4
lokal położony w piwnicy, KW 33134, KM56, nr. dz. 84, powierzchnia działki 415 m², powierzchnia lokalu 36,67 m², stawka wywoławcza 5 zł za m², wadium w wysokości 250,00 zł, administrator ABK 3.
ul. Derdowskiego 9 - 11, przeznaczenie gastronomia, lokal na parterze budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego, KW 10587, KM 54, nr. dz. 1072/254,1004/254,1074/206, powierzchnia działki 581 m², powierzchnia lokalu 87,45 m², stawka wywoławcza 30,00zł za m², wadium w wysokości 3.500,00 zł, administrator ABK 3.
ul. Morska 108C, lokal przyległy do budynku wielokondygnacyjnego (wejście od Okrzei), KW 12385, KM 49, n. dz. 588/1, powierzchniaw działki 709 m², powierzchnia lokalu 55,75 m², stawka wywoławcza 18,00 zł za m²,wadium w wysokości 1.500,00 zł, administrator ABK nr 4
ul. Śląska 60 A, KW 22996, KM 58, n. dz 1212/397, powierzchnia działki 329 m², powierzchnia lokalu 26,67 m², stawka wywoławcza 10 zł za m² ,wadium w wysokości 350,00 zł ,administrator ABK 4,
ul. Świętojańska 49, lokal w piwnicy z wejściem od zaplecza budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego, KW 15816, KM 55, n. dz. 244, powierzchnia działki 610 m², powierzchnia lokalu 55,25 m², stawka wywoławcza15,00zł za m ², wadium w wysokości 1.100,00 zł ,administrator ABK nr 3.
ul. Świętojańska 83A, piwnica z wejściem z klatki schodowej budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego, KW 10678, KM 56, n. dz. 995/71, powierzchnia działki 213 m² ,powierzchnia lokalu 12,00 m² ,stawka wywoławcza 3,00 zł za m² ,wadium w wysokości 100 zł, administrator ABK3.
ul. Zgoda 1-13, piwnica w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym, wejście od podwórza, KW 1359,KM 54, n. dz. 1098/559, powierzchnia działki 1.201 m², powierzchnia lokalu 17,36 m², stawka wywoławcza 3,00 zł za m² ,wadium w wysokości 100 zł, administrator ABK nr 3.
Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni
Wysokość postąpienia dla wszystkich lokali wynosi 1,00 zł. Do wylicytowanej stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.00 dnia przetargu w kasie UM - sala 27 (wejście od ul. Świętojańskiej). Wpłaty wadium przelewem bankowym winno być dokonane w pieniądzu polskim najpóźniej 4 dni przed datą otwarcia przetargu (tj. do dnia 24 czerwca 2011 włącznie) na konto Urzędu Miasta w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni nr rachunku: 53-1440-1026-0000-0000-0040-1037. Niniejszy wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl >dla inwestorów >gminna oferta inwestycyjna>lokale użytkowe, www.investgdynia.pl Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM, pokój 425 (IV piętro), tel. 58 668 89 44. Administracja Budynków Komunalnych (ABK) nr 3, ul. Abrahama 55, tel. 58 621 73 72, 58 620 51 38 oraz ABK nr 4, ul. Warszawska 67A, tel. 58 621 02 70, 58 620 46 48 udostępniają lokale, celem zapoznania się z ich stanem technicznym.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12, 81-157 Gdynia, ul. Sucharskiego 10
zgodnie z postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4 000 zł ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro zaprasza do składania ofert na: „Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej".
Wymagany termin realizacji: 29 lipca 2011 r. Dokumentacja zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4868_.html.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 20.06.2011 r. do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: kierownik administracyjny Antoni Słodnik, w godz. 8.00 - 12.00, tel. 58 625 48 25.
***
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Grottgera 19, 81-438 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
wykonanie dużego placu zabaw
w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła"
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Grottgera 19, 81-438 Gdynia, pokój nr 8 (sekretariat Szkoły).
W dniach od 7.06.2011 r. do 21.06.2011 r. lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4855_35787.html. Osoby uprawnione do kontaktu z w wykonawcami Elżbieta Jędrzejewska: tel. 58 622 07 33.
***
Współwłaściciele kamienicy przy ul. Świętojańskiej 108/2 -8
poszukują wykonawcy renowacji elewacji w technologii Baumit.
Firmy stratujące do przetargu powinny posiadać Międzynarodową Autoryzacje Baumit.
Projekt zakresu robót do pobrania u inwestora (ul. Świętojańska 108/2 lub 8).
Telefon kontaktowy: 58 620 67 95.
Prace będą prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków UM w Gdyni.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni zatrudni:
od nowego roku szkolnego 2011 / 2012 - nauczyciela fizyki, w pełnym wymiarze godz., umowa na zastępstwo.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: zshg@poczta.onet.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 67/11/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat na działkę przydomową - zieleń izolacyjną, cz. dz. nr 2344/30, KM 18, o pow. 120 m²;
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 66/11/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat na działkę przydomową, cz. dz. nr 1038/35, KM 13, o pow. 200 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 2.06.2011 r. do 22.06.2011 r.