Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1006 (606) 2011-06-10 - 2011-06-16

Praktyka zagraniczna w orłowskim Ekonomiku

Po doświadczenie za granicę po raz drugi ruszą uczniowie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznego w Gdyni, dzięki nowemu projektowi UE - Leonardo stworzonemu przez nauczycieli tej szkoły Marię Małkowską i Aleksandrę Rosicką. Jego realizacja rozpocznie się w nowym roku szkolnym 2011/12. Projekt praktyk zagranicznych „Dziś praktyka - jutro własna firma" obejmie dwie grupy 18-osobowe uczniów z Technikum Ekonomicznego i Obsługi Turystycznej wraz z opiekunami. 3-tygodniowa praktyka odbędzie się w Turcji (Izmir) i Hiszpanii (Grenada) w sierpniu 2012 r. Udział w projekcie zwiększy szansę młodzieży na prowadzenie własnej firmy w UE, ułatwi komunikowanie się w nowym języku (turecki, hiszpański) i bussines english. Pozwoli rozwinąć kreatywność i przedsiębiorczość, nauczy skutecznej autoprezentacji, planowania i organizowania działań własnych i zespołu, a ponadto umożliwi poznanie kultury i uwarunkowań społeczno-gospodarczych danego kraju.
Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie projektu międzynarodowy certyfikat Europass Mobility, dokumentujący jego doświadczenie zawodowe, zwiększając tym samym jego szanse na rynku pracy.
Przez cały rok szkolny 2011/12 będzie odbywało się w Polsce przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe.
Dzięki projektom UE realizowanym w ZSAE od wielu lat (Leonardo, Comenius, Młodzież w działaniu), jej uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności tworzenia i zarządzania projektem, nawiązują nowe przyjaźnie, poznają nowe kraje, zasady funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw zagranicznych, doskonalą własne umiejętności językowe, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej.