1006 (606) 2011-06-10 - 2011-06-16

Wielkie wyróżnienie dla gdyńskiej kampanii 1%

Gdyńska kampania „Mały procent - wielka sprawa!" została wyróżniona w konkursie „Kampania Społeczna Roku 2010" w kategorii Inicjatywy 1%. Konkurs po raz trzeci zorganizowała Fundacja Komunikacji Społecznej wraz z portalem kampaniespoleczne.pl. Do konkursu, którego celem jest promowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym, zgłoszono 73 kampanie społeczne zrealizowane w Polsce w 2010 r. Jury, złożone z 16 ekspertów w dziedzinie marketingu społecznego, przyznało nagrody w czterech kategoriach oraz wyróżniło 6 kampanii. Kampania „Mały procent - wielka sprawa!" została wyróżniona za trafnie rozpoznany problem dotyczący wielu osób wypełniających zeznania podatkowe. Ogromny wybór organizacji pożytku publicznego sprawia, że nie wiadomo, którą z nich wybrać. Gdyńska kampania pomaga rozwiązać ten dylemat - namawiając do przekazania 1% na rzecz działającej lokalnie organizacji i prezentując wszystkie organizacje pożytku publicznego z Gdyni.
Kampania „Mały procent - wielka sprawa!", prowadzona przez Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z gdyńskimi organizacjami posiadającymi status organizacji pożytku publicznego, przynosi wymierne efekty. Liczba gdynian świadomie przekazująca 1% swojego podatku rośnie z roku na rok. W tym roku zrobiło to prawie 54% mieszkańców. Średnia krajowa wyniosła 33%. Łącznie gdynianie przekazali ponad 4 mln zł. Pieniądze przeznaczane są na rzecz lokalnej społeczności, a także służą animacji życia społeczno-kulturalnego w mieście.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.konkurs.kampaniespoleczne.pl.