1008 (608) 2011-06-24 - 2011-06-30

„Gdynia w kwiatach” - konkurs po raz siedemnasty

Już po raz siedemnasty Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza konkurs „Gdynia w kwiatach", w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach - przysparzają urody naszemu miastu.
Główna nagroda Prezydenta Miasta Gdyni wynosi 1300 zł brutto (w każdej z trzech kategorii) oraz trzy wyróżnienia po 340 zł brutto. Poza nagrodami regulaminowymi będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.
Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu". Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach min. 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.).
Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 201) lub wysłać pocztą na adres: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Termin składania kuponów upływa 31 lipca 2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu. 

Kupon konkursowy

ikona