1008 (608) 2011-06-24 - 2011-06-30

ABC pierwszej pomocy

Nie każdy wie, jak zachować się w sytuacji, gdy np. jesteśmy świadkami wypadku samochodowego lub innego nieszczęśliwego zdarzenia. Pamiętajmy, że czasami od pierwszych kilku minut zależy życie i zdrowie poszkodowanego. Oto kilka cennych wskazówek.
1. Upewnij się, czy wszyscy poszkodowani i świadkowie zdarzenia są bezpieczni;
2.Delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj: „Czy wszystko w porządku?";
3. Jeżeli reaguje zostaw poszkodowanego w pozycji zastanej. Jeśli widoczne są krwotoki zewnętrzne zatamuj je opatrunkiem uciskowym;
4. Udrożnij drogi oddechowe odchylając głowę do tyłu. Sprawdź oddech wzrokiem, słuchem i dotykiem. Oceń oddech przez 10 sek.;
- Jeśli oddech jest prawidłowy ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (na boku). Wezwij pomoc tel. alarmowy 999, 112;
- Jeśli oddech poszkodowanego jest nieprawidłowy lub nieobecny rozpocznij uciskanie klatki piersiowej poszkodowanego;
- Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze metodą usta-usta zatykając skrzydełka nosa poszkodowanego.
- Uciskaj klatkę piersiową i wykonuj wdechy do przyjazdu Zespół Ratownictwa Medycznego;
5. Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie. 

ikona