1008 (608) 2011-06-24 - 2011-06-30

Iwona Rokicińska Nauczycielem Roku

Iwona Rokicińska nauczycielka nauczania początkowego ze Szkoły Podstawowej nr. 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni lauretką jubileuszowej X edycji konkursu Nauczyciel Roku 2010/2011.
Konkurs pod patronatem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka przeprowadza Klub Rotary Gdynia. Zaproszenia oraz regulamin konkursu został rozesłany do gdyńskich placówek oświatowych w kwietniu. Na zaproszenie odpowiedziało 16 placówek przesyłając wypełnione formularze aplikacyjne wraz z opisem działalności i referencjami zawodowymi kandydatów. W tym roku oprócz nagrody głównej wyjątkowo przyznano trzy wyróżnienia co świadczy o wysokim poziomie wszystkich aplikacji, które napłynęły na tegoroczny konkurs.
Nauczyciel Roku Iwona Rokicińska w swojej działalności pedagogicznej stwarza uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społeczno emocjonalnego i fizycznego. Uzyskuje najwyższe lokaty w konkursach, zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych. Jej uczniowie są laureatami ogólnopolskich konkursów matematycznych oraz języka angielskiego. Prowadzi i koordynuje współpracę ze szkołami z całej europy w ramach programu Comenius. Jest autorką testów badających poziom umiejętności uczniów i konsultantem ogólnopolskich testów kompetencyjnych. Opracowuje i przeprowadza lekcje otwarte w języku polskim i angielskim.
Wyróżnienia otrzymali:
Joanna Sadowska nauczycielka j. polskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni;
Sławomir Tyborski nauczyciel j. francuskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Gdyni;
Dariusz Lunkowski nauczyciel wychowania Fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni. 

ikona