1008 (608) 2011-06-24 - 2011-06-30

Rolls - Royce w Porcie Gdynia

Rolls - Royce w Porcie Gdynia10 czerwca 2011 r., rok po podpisaniu długoterminowej umowy dzierżawy pomiędzy Rolls-Royce Marine Poland Sp. z o.o. a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., otwarto Morskie Centrum Serwisowe Rolls - Royce przy ul. Kontenerowej 8. W trakcie uroczystości ogłoszono również zmianę nazwy spółki na Rolls - Royce Poland.
Wybudowany przez Rolls - Royce Marine Poland Sp. z o.o. zakład okrętowy o powierzchni około 2.000 m² zapewni usługi naprawcze oraz doradztwo w kwestii przeglądów. Umowa dzierżawy podpisana 12 maja 2010 r. została zawarta na okres 30 lat i jest wynikiem intensywnych działań Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w sferze kreowania nowych obszarów aktywności w obszarze portu.

ikona