1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

Jedyna taka szkoła!

W czerwcu bieżącego roku, w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni odbył się Festiwal Nauki z udziałem uczniów gdyńskich gimnazjów. Patronat Honorowy nad festiwalem objęła Prezydent Ewa Łowkiel, która również gościła na festiwalu, podobnie jak przedstawiciel Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Bartosz Siek.
Festiwal nauki był finałem Programu Szkoła z Klasą 2.0, w którym to przez cały rok szkolny uczestniczyło Technikum Mechaniczne nr 1 w Gdyni.
Festiwal nauki rozpoczął się debatą szkolną „Koniec epoki kredy? - marzenia czy rzeczywistość". Uczestnicy debaty uczniowie gdyńskich gimnazjów wraz z opiekunami a także uczniowie Technikum Mechanicznego starali się ocenić rzeczywistość gdyńskich szkół - jak technologia informacyjno-komunikacyjna zmienia proces edukacji. Jednocześnie jakie zagrożenia powoduje Internet, gdzie są granice jego wykorzystania w nauce. 

ikona