1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

Zapisy do...

Punkt Przedszkolny Safari w Gdyni - Chwarznie przy ul.Okrężnej 1A (blisko Witomina) przyjmuje zapisy dzieci w wieku 2- 5 lat na rok 2011/2012 z możliwością przyjęcia od zaraz. Realizuje program edukacji przedszkolnej. Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego (angielski, rytmika, taniec, logopedia, religia, bajkoterapia, plastyka, ćwiczenia ruchowe). Czesne miesięczne 500 zł.
Szczegółowe informacje na stronie www.safari.edu.pl oraz pod numerem 518 522 842.
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. W programie:
- najmłodsi: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, przygotowanie do nauki gry na pianinie koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne;
- dzieci i młodzież - śpiew solowy, śpiew zespołowy, gra na pianinie, fletach prostych, warsztaty twórczego pisania, elementy aktorskie koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne.
Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska, tel. 514 841 492, www.artig.com.pl.
***
Dyrekcja Przedszkola Amerykańskiego „Magiczny Zamek'' ogłasza zapisy na rok szkolny 2011/2012. Placówka realizuje nauczanie zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim. Wspomaganie rozwoju dzieci terapią logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną. Bogata oferta zajęć dodatkowych: rytmika, glottodydaktyka, tańce, karate, warsztaty kulinarne, plastyczne. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia-Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21, tel./ fax. 58 623 04 52, e- mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Kolegium Miejskie CKU jest certyfikowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku ośrodkiem egzaminów potwierdzającym kwalifikacje zawodowe absolwentów techników i szkół policealnych w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości, technik obsługi turystycznej i technik administracji.
Pomagamy w zatrudnieniu w kraju i za granicą! Absolwenci uzyskują 100 % zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych i podejmują studia wyższe! Nasi słuchacze uczestnicząc w podwyższającym znajomość podstaw technik informatycznych szkoleniu (7 modułowym) uzyskują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, tel./fax 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl, zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1-rok, 2-rok Liceum.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (dawny Zespół Szkół Medycznych), ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17, www.msz.vti.pl prowadzi zapisy na kierunki:
- w systemie dziennym - ratownik medyczny, technik masażysta;
- w systemie wieczorowym - technik masażysta, opiekunka dziecięca;
- w systemie zaocznym - opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych.
Szkoła bezpłatna.
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza zapisy do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2011/2012. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 58 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy językowe: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl. 

ikona