1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Agenda ONZ w Gdyni

Od lipca w Gdyni działa biuro Agendy ONZ ds. Rozwoju (UNDP), którego głównym celem jest wdrażanie innowacji społecznych na Pomorzu. Z tej okazji podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Gdyni 11 lipca 2011 r. nastąpiło uroczyste przekazanie flagi ONZ, która zawisła na dachu magistratu. Druga znalazła się na maszcie przy budynku Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego, w którym działa biuro.

Na zdjęciu Piotr Krośniak z Biura Projektowego UNDP w  Polsce przekazuje flagę ONZ  wiceprezydentowi Gdyni Michałowi Guciowi fot. Małgorzata Mnich

Biuro UNDP wesprze rozwój nowego modułu w parku, którym, obok ICT, inżynierii, biotechnologii, ochrony środowiska, wzornictwa przemysłowego i multimediów, będą innowacje społeczne. Firmy proponujące nowoczesne rozwiązania z zakresu edukacji, zdrowia czy polityki społecznej otrzymają pomoc od doradców czy też w postaci szkoleń. UNDP znalazło w Gdyni przestrzeń, w której dobry pomysł może rozwinąć się w konkretny projekt. Miasto posiada wszystkie elementy, które tworzą system innowacji: kreatywnych ludzi, kulturę i sztukę oraz nowe media i technologie. 
Wiceprezydent Gdyni Michał Guć podkreśla, że miasto od lat aktywnie wdraża innowacje społeczne w różnych dziedzinach: pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, polityki wobec osób niepełnosprawnych czy przedsiębiorczości. Rozwiązania bardzo często są wykorzystywane przez inne samorządy. Można wspomnieć chociażby o udźwiękowieniu w 2004 r., jako pierwszego w kraju, miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl. Było to możliwe dzięki technologii firmy IVONA Software (dawniej IVO Software), która działa w gdyńskim PPNT.
Otwarcie biura UNDP pozwoli na realizację kolejnych innowacyjnych projektów, bazujących zarówno na gdyńskiej dynamice i kreatywności, jak i międzynarodowych kontaktach i know-how, którymi dysponuje ONZ. Biuro będzie również realizowało własne projekty, np. „4 kroki - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II", który zakłada zwiększenie dostępu do wiedzy i rynku pracy osób niesłyszących z całej Polski, a także wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier uniemożliwiających im naukę i pracę.
Działania obejmą m.in. warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia, indywidualną współpracę z doradcami oraz staże dla uczniów, absolwentów i dorosłych. Częścią projektu, jak zapowiada Piotr Krośniak z Biura Projektowego UNDP, jest stworzenie w PPNT kawiarnio-księgarni prowadzonej przez osoby niesłyszące.
22 września wraz z Miastem Gdynia i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UNDP zorganizuje w mieście pierwszą konferencję z cyklu TEDx, podczas której zaprezentowane zostaną idee z zakresu innowacji społecznych, m.in. w dziedzinie ekonomii społecznej. Osoby, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu proszone są o zgłaszanie pomysłów i tematów prezentacji do 15 sierpnia na adres e-mail: info@tedxgdynia.com.
Każda zakwalifikowana osoba będzie miała możliwość 18-minutowego wystąpienia na żywo.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.tedxgdynia.com.
Gdyńskie biuro UNDP (PPNT, al. Zwycięstwa 96/98, pokój B3) jest jednym z trzech w Polsce. W Warszawie znajduje się siedziba główna - Biuro Projektowe UNDP. Biuro UNDP działa również w Lublinie (realizuje działania na rzecz ekonomii społecznej). Agenda skupia się przede wszystkim na tworzeniu regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw z zakresu innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju: likwidacji skrajnego ubóstwa i głodu, powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promocji równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zmniejszenia wskaźnika umieralności dzieci, poprawy stanu zdrowia kobiet ciężarnych, zwalczania AIDS, malarii i innych chorób, zapewniania stanu równowagi ekologicznej środowiska, globalnego partnerstwa dla rozwoju.
Więcej informacji o działalności UNDP w Polsce można znaleźć na stronie internetowej: www.undp.org.pl.  

Na zdjęciu Piotr Krośniak z Biura Projektowego UNDP w Polsce przekazuje flagę ONZ wiceprezydentowi Gdyni Michałowi Guciowi
fot. Małgorzata Mnich

ikona