1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Szkolenie - „Wiek informacji”

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek Informacji" skierowany jest do osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności, bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:
• kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze (30 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin);
- łącznie 120 godzin.
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych od godz. 8.30 do 13.15.
Szkolenie startuje we wrześniu. Zgłoszenia do końca lipca.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php.
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 11/2 81- 356 Gdynia
tel. 58 781 92 11
mail: pomorze@gielda.pracy.com.pl. 

ikona