Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Wolontariusze poszukiwani

Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza młode osoby zainteresowane wolontariatem w Islandii lub Bułgarii.
Termin zgłoszeń na wyjazd do Reykjaviku w Islandii upływa 1 sierpnia 2011 r. Wolontariusz musi mieć skończone 18 i nie przekroczyć 30 roku życia.Wymagana znajomość języka angielskiego. Wolontariat trwać będzie rok (od września 2011 do sierpnia 2012 roku).
Wolontariusze będą pomagali organizacji pozarządowej Gedhjalp, która zajmuje się wsparciem osób z problemami mentalnymi oraz ich rodzin. Podopiecznymi organizacji są ludzie z problemami psychicznymi takimi jak np. depresja, uzależnienia czy różne formy niepełnosprawności. Głównym celem działania jest pomoc tym ludziom w adaptacji do normalnego życia. Codzienna praca stowarzyszenia opiera się na przełamywaniu społecznej izolacji podopiecznych oraz zapewnianiu im różnego rodzaju zajęć i rozrywek. Organizacja współpracuje również z innymi instytucjami z Islandii działającymi na tym polu.
Polscy wolontariusze będą pomagali organizacji w następujących kwestiach:
- przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów artystycznych dla podopiecznych;
- asystowanie podopiecznym w wycieczkach krajoznawczych;
- pomoc w pracach biurowych (fundrising, praca w recepcji);
- pomoc w drobnych pracach technicznych (wspólne przygotowywanie lunchu, prace porządkowe w ogrodzie);
- promocja organizacji oraz Wolontariatu Europejskiego.
Wolontariusze będą również mogli realizować projekty własnego pomysłu związane z poznawaniem różnic i podobieństw kulturowych.
Koszty wyżywienia, zakwaterowania, programu, kieszonkowe (w wys. 145EU/mies) oraz 90% kosztu transportu międzynarodowego pokrywają organizatorzy. Wolontariusze opłacają jedynie 10% kosztów transportu do i z Reykjavik (około 180 zł). Projekt finansowany jest przez Program Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu".
Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku angielskim najpóźniej do 1.08.2011r. Dokumenty można przesłać pocztą, faxem (58 660 64 45), lub e - mailem (ola@cwm.org.pl). W CV oraz liście motywacyjnym należy zawrzeć odpowiedzi na pytania: dlaczego interesuje Cię ten projekt, jakie są Twoje zainteresowania, w jaki sposób chciałabyś je rozwijać, jakie są Twoje doświadczenia międzynarodowe, jak chciałabyś wykorzystać po powrocie wiedzę i umiejętności nabyte przez Ciebie podczas pobytu za granicą, opisz swoje cechy charakteru (te pozytywne i negatywne) oraz dotychczasowe doświadczenia poza szkolne - praca, wolontariat, współpraca z organizacjami itp.
Informacje: Aleksandra Sadowska (ola@cwm.org.pl, 58 620 24 80).
***
Termin zgłoszeń na wyjazd do Sandanski w Bułgarii mija 1 sierpnia 2011 r. Wolontariuszem może zostać osoba pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, która zna język angielski.
Wolontariat trwać będzie miesiąc - od 1 do 30 września 2011 r.
Podczas projektu wolontariusze będą pracować w mieście Sandanski, w którym organizowany jest Balkan Youth Festival. W trakcie imprezy młodzieżowe organizacje z Bułgarii zaprezentują swoją działalność poprzez liczne warsztaty, koncerty i występy.
Celem projektu jest edukacja międzykulturowa oraz wzrost poczucia solidarności z innymi krajami europejskimi. W wydarzeniu będą uczestniczyć wolontariusze z Bułgarii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji, Macedonii i Polski. Poprzez udział w projekcie wolontariusze będą mieli okazje rozwinąć swoje umiejętności organizatorskie i językowe oraz zdobędą doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.
Polscy wolontariusze będą zaangażowani w następujące działania:
- pomoc w przygotowaniach i realizacji Balkan Youth Festival;
- komunikacja z uczestnikami festiwalu, zespołami i grupami muzycznymi, pomoc w przeprowadzenie występów;
- dokumentowanie działań poprzez robienie zdjęć i przygotowywanie filmów;
- uczestnictwo w wydarzeniach promujących festiwal;
- organizowanie wydarzeń publicznych mających na celu promocję Wolontariatu Europejskiego wśród młodzieży bułgarskiej.
Koszty wyżywienia, zakwaterowania, programu, kieszonkowe (w wys. 65EU/ mies) oraz 90% kosztu transportu międzynarodowego pokrywają organizatorzy. Wolontariusze opłacają jedynie 10% kosztów transportu do i z Sandanski (około 150- 200 zł). Projekt finansowany jest przez Program Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu".
Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku angielskim najpóźniej do 1.08.2011. Dokumenty możesz przesłać pocztą, faxem (58 660 64 45), lub e-mailem (magdalena@cwm.org.pl).
W CV oraz liście motywacyjnym należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego interesuje Cię ten projekt, jakie są Twoje zainteresowania, w jaki sposób chciałabyś je rozwijać, jakie są Twoje doświadczenia międzynarodowe, jak chciałabyś wykorzystać po powrocie wiedzę i umiejętności nabyte przez Ciebie podczas pobytu za granicą, opisz swoje cechy charakteru (te pozytywne i negatywne oraz dotychczasowe doświadczenia pozaszkolne - praca, wolontariat, współpraca z organizacjami itp.).
Informacji udziela: Magdalena Herszkowicz (magdalena@cwm.org.pl, 58 620 24 80)
Organizator: Centrum Współpracy Młodzieży, ul. Komandorska 42/4, 81-232 Gdynia. 

ikona