1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Zapisy do...

Dyrekcja Przedszkola Amerykańskiego „Magiczny Zamek" prowadzi zapisy na rok szkolny 2011/2012. Placówka realizuje nauczanie zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim. Bogata oferta zajęć dodatkowych: rytmika, glottodydaktyka, tańce, karate, warsztaty kulinarne, plastyczne.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia-Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl
***
Punkt Przedszkolny Safari w Gdyni - Chwarznie przy ul. Okrężnej 1A (blisko Witomina) przyjmuje zapisy dzieci w wieku 2- 5 lat na rok 2011/2012 z możliwością przyjęcia dziecka od zaraz. Realizuje program edukacji przedszkolnej. Oferuje oprócz stałej opieki opiekę wakacyjną. Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego (angielski, rytmika, taniec, logopedia, bajkoterapia, plastyka, ćw. ruchowe). Czesne 500 zł. Szczegółowe informacje na stronie: www.safari.edu.pl oraz pod numerem 518 522 842.
***
Centrum Terapii Autyzmu SOTIS - „Magiczna Busola" ogłasza zapisy dzieci w wieku 3-5 lat na zajęcia terapeutyczne od września 2011 r. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach: 13.00 - 18.00. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.magicznabusola.pl lub pod numerem tel. 58 620 83 26 lub 603 595 710. Czesne 1100 zł.
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. W programie: rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, przygotowanie do nauki gry na pianinie, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne, śpiew solowy, śpiew zespołowy, gra na pianinie, fletach prostych, warsztaty twórczego pisania, elementy aktorskie, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne.
Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych. Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska, tel. 514 841 492, www.artig.com.pl.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, tel./fax 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Szkoła zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 - letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie.
Można także uzupełnić naukę mając ukończony 1-rok, 2-rok liceum.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (dawny Zespół Szkół Medycznych) ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17, www.msz.vti.pl prowadzi nabór na kierunki:
- w systemie dziennym - ratownik medyczny, technik masażysta;
- w systemie wieczorowym - technik masażysta, opiekunka dziecięca;
- w systemie zaocznym - opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych.
Szkoła bezpłatna.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2011/ 2012 do:
- Technikum Budowlanego o 4 - letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać tytuł technika budownictwa oraz dalej kontynuować naukę na wyższych uczelniach;
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - nauka w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3 letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Preferowane są kierunki budowlane jak technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, malarz- tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz.
Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów, w tym dziewcząt, gdyńskich szkół. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy językowe: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania.
Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30, IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl, www.siesta.pl.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni, ul. Raduńska 21 tel./ fax. 58 623 04 52, e- mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości; technik administracji; technik informatyk.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na stronę www.kolegiummiejskie.info. 

ikona