Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1012 (612) 2011-07-22 - 2011-07-28

„Gdynia w kwiatach” - czekamy na zgłoszenia!

Już po raz siedemnasty Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił konkurs „Gdynia w kwiatach", w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy kwiatami w oknach, na balkonach, loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach i na rabatach - przysparzają urody naszemu miastu. Główna nagroda Prezydenta Miasta Gdyni wynosi 1300 zł brutto (w każdej z trzech kategorii) oraz trzy wyróżnienia po 340 zł brutto. Poza nagrodami regulaminowymi będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.
Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu". Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach min. 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 201) lub wysłać pocztą na adres: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. Termin składania kuponów upływa 31 lipca 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu. 
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne pragnąc zachęcić mieszkańców do aktywności na rzecz poprawy estetyki dzielnicy przyzna dodatkowe nagrody w ramach konkursu „Gdynia w kwiatach" ogłoszonego przez Prezydenta Miasta. Będą one przyznane za upiększenie bezpośredniego otoczenia domu, podwórka, zieleńca itp.
Rada planuje nagrody pieniężne w wysokości (brutto): I - 500 zł, II - 300 zł, III - 200 zł. Kupony konkursowe, tak jak w konkursie głównym z „Ratusza" wraz ze zdjęciami, należy składać w Urzędzie Miasta - pokój 202 w terminie do 31 lipca.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, iż w w ramach konkursu „Gdynia w kwiatach" ogłoszonego przez Prezydenta Miasta przyzna dodatkowe wyróżnienia dla mieszkańców dzielnicy w następujących kategoriach:
- podwórka kamienic, bloków (jako całość);
- fragment podwórka (trawnik, gazon, klomb, kwietnik itp.);
- posesja indywidualna;
- piękny i zadbany balkon.
Dla wszystkich kategorii przewidziane jest po jednym wyróżnieniu w wysokości 500 zł brutto oraz cztery nagrody specjalne w wysokości 250 zł brutto każda.
Zachęcamy wszystkich dbających o estetykę swojego otoczenia i uprawiających kwiaty i rośliny ozdobne o zgłaszanie kuponów konkursowych wraz ze zdjęciami tak jak w konkursie głównym w Urzędzie Miasta pok. 202 w terminie do 31 lipca 2011 r. 

Kupon konkursowy do pobrania tutaj