1012 (612) 2011-07-22 - 2011-07-28

Podziękowania

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni wraz z Biurem Projektu RODZINA BLIŻEJ SIEBIE składa serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu, przeprowadzeniu i sponsorowanie PIKNIKU RODZINNEGO, który odbył się w dniu 18.06.2011 roku na Kolibkach, w ramach ogólnopolskiej akcji CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI - następującym instytucjom i firmom: Fundacji PAN WŁADEK z Gdańska; Panu Michałowi Olejnikowi; Dyrekcji Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni - Orłowie; Pani Dorocie Hinc-Czura i Klubowi 8 Wspaniałych z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni - Orłowie; JuliannieSchmidt i Kamiowi Sobczak ze Szkoły Tańca LATINO CAFE; Sławomirowi Dobryłko PPHU ELDO; Panu Michałowi Chabel z Pomorskiego Banku Żywności.
Wszystkim naszym przyjaciołom i koalicjantom serdecznie dziękujemy. Tylko z pomocą silnych można pomóc słabszym!
***
Strażacki Klub HDK organizował 15 lipca 2011 r. w godz. 8.30 - 13.00, przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni ambulansową zbiórkę krwi. Zbiórka odbyła się w ramach ogólnopolskiego programu OGNISTY RATOWNIK GORĄCA KREW. Do rejestracji zgłosiło się 45 osób chcących oddać krew, lecz oddało ją 34 co dało 15 300 ml krwi. Wśród oddających oprócz strażaków znaleźli się policjanci, żołnierze oraz jak zawsze niezawodni mieszkańcy Gdyni. Dziękujemy krwiodawcom za dar serca, a cukierni „Pączuś" za osłodzenie akcji pysznymi pączusiami.
***
Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum z siedzibą w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 73/19 zakończyła zbiórkę publiczną na mocy pozwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 120/2010 z 7 czerwca 2010 r. W ramach prowadzonej zbiórki wpłacono na wydzielone konto kwotę 30 387,58 zł.
Zebrane środki zostały wykorzystane na sfinansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.