1012 (612) 2011-07-22 - 2011-07-28

Szkolenia

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujące mieszkanki Gdyni z wykształceniem nie wyższym niż średnie na bezpłatny kurs doskonalący zawodowo połączony z doradztwem zawodowym w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie kursu:
- Obsługa klientów (32h),
- Wprowadzenie do obsługi komputera (8h),
- Edytor tekstu MS Word (16h),
- Internet i poczta elektroniczna (8h),
- Dobre praktyki higieniczne (8h),
- Obsługa kas fiskalnych (32h).
Mile widziane panie z orzeczoną niepełnosprawnością, panie w wieku 45+, panie w wieku 50+. Uczestniczkami kursu mogą zostać panie zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Z udziału w projekcie wykluczone są panie prowadzące działalność gospodarczą. Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji.
***
Centrum INTEGRACJA w Gdyni, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, zaprasza osoby niepełnosprawne do swojej siedziby przy ul. Traugutta 2 w Gdyni, do udziału w szkoleniu warsztatowym pt. „Prawo przyjazne niepełnosprawnemu obywatelowi", które odbędzie się 26 lipca 2011 roku w godz. 10.00 - 13.00. Podczas szkolenia omawiane będą m.in. uprawnienia w życiu codziennym, zatrudnienie, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, pomocy społecznej.
Szkolenie jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.