1012 (612) 2011-07-22 - 2011-07-28

Zapisy na zajęcia sportowe

Firma WALK OF LIFE zaprasza na regularne marsze nordic walking. Do udziału w zajęciach szczególnie zachęca osoby w wieku 55+.
Więcej informacji i zapisy www.nordicwalking.org.pl oraz tel. 517 379 700.